vaikiščias reikšmė

Kas yra vaikiščias? vaĩkiščias sm. (1) Š, DŽ, KŽ, vaĩkyščias (1) Snt 1. BŽ238, Vlkv, Graž, PnmŽ, Grš, Al vyriškos lyties vaikas, berniukas, berniūkštis: Toks mažytis vaikas, tai, sakau, nei sekmadieniais neauga tas vaĩkiščias Snt. Net namas kelias nuog jų, kap prisrenka vaĩkiščių Arm. Ne vaĩkiščias, karūmenėn neis, nereikia rašyt [mokyti mergaites] Kč. Prikalbinėkime ūkininkus, idant į mokslą leistų ne tik vien vaikiščius, bet ir mergiščias V.Kudir. Išdykęs tai buvo vaikiščias, pajodžarga, draska pirmutinis A.Vaičiul. Tamista mažas buvai vaikiščias Tat. Septynmetis vaikiščias rš. 2. NdŽ, Rdš, Mrk paauglys, vaikėzas, vaikagalys: Geišei jis (Mykoliukas) tebebuvo tas pats vergas, pastumdėlis, vaikiščias palyginti su juo, prižiurna Vaižg. Būdamas da vaikiščiu par rugpjūtę važiuoju iš laukų su vežimu namo Apž1895,10(V.Piet). Tas vaĩkiščias gerus nagus turėjo Brt. Aš toks vaĩkiščias da buvau Kbr. A ne tas vaĩkyščias lieptą per upelį sulaužė? Šk. 3. Vrp1889,164 vaikinas, jaunuolis: Vaĩkiščias jau ženytis riktavosi Graž. Jaunas vaĩkiščias Pns. Vokiečiai sūnų paėmė aštuoniolikos metų, fainas tokis vaĩkiščias, smagus [buvo] Sn. Paskorė vaĩkiščias dvidešimt trejų metų, labai gražus vaĩkiščias, liuckas buvo Lp. 4. sūnus: Pinigus atidaviau vaĩkiščiui, jis pakavojo tėvą, pakavos mane, kap reikės Graž. Iš jaunų dienų mūs vaĩkiščias su arkliais dirbdavo LKT199(Žal). O ar tavo vaĩkiščias kitoks – ir per dienų dienas trankos po kaimus Žvr. Ta [sesuo], kur Kybartuose, tik vieną vaĩkiščią turi Plv. Vaĩkiščiai du buvo ir tėvas – tris vyrus [šeimoje] turėjau Kpč.

vaikiščias sinonimai

Ką reiškia žodis vaikiščius? Visi terminai iš raidės V.