slėpti sinonimai

slėpti sinonimai yra kaukė, palaidoti, sėdėti, išskirti, augalas, užkišti, paslėpti, kaupti, dangtis, danga, padengti, užmaskuoti, uostas, skraistė, maskuoti, apsiaustas, gamykla, užkasti, puoselėti, apsupti, viršelis, nuslėpti, sodinti, pasodinti, apimti, laidoti, įrenginys, veidmainiauti, pasislėpti, slėptis, įmonė, apsimesti, trukdyti, posėdžiauti, maskuotė, suturėti, atlaikyti, atskaityti, mantija, apsiausti, pretekstas, apgobti, apmuturiuoti, apsiautalas, nutylėti, įranga, kaupimas, sankaupos, prieglobstis, atsargos, laikyti, daugybė, aprėpti, uždengti, persirengimas, dengti, slėpimas, slapstytis, sėstis, maskavimas, persirengti, pervilkti, numatyti, prieglauda, priglausti, priglobti, fabrikas, pakasti, užimti, pridengti, stovėti, nagrinėti, oda, draudimas, apsaugoti, tupėti, svarstyti, nušviesti, tupdyti, dujokaukė, apdengti, slapstyti, gulėti, prisidengti, perėti, slėgti, varžyti, nusodinti, nutildyti, sutramdyti, vilkinti, įslaptinti, kailis, pasala, slaptavietė, haidas, kiūtoti, užslėpti, dangstyti, priedanga, nuvažiuoti, užpilti, gaubti, nueiti, apželdinti, įveisti, diegti, nukeliauti, užkloti, apsodinti, augimas, veisti, įskiepyti, sodinukas, derlius, poza, įsmeigti, įbesti, įdiegti, šnipas, apgaulė, šunybė, žolynas, pakišti, palikti, primesti, susodinti, įbrukti, įdaigstyti, įkasti, įkišti, įkurti, įsodinti, iškloti, užberti, apkloti, apmušti, nukloti, pozicija, informatorius, apgyvendinti, vokas, apklotas, dangalas, užtiesti, dingstis, apdrabstyti, antdėklas, antvalkalas, antvalktis, antvožas, apdangalas, apdengimas, apmautas, aptraukalas, aptraukas, gobtuvas, įvalkalas, apgulti, apklostyti, aplankstyti, apnešti, apniaukti, aptekti, aptraukti, apvožti, ginti, gobti, išmurzinti, kirsti, klostyti, nužygiuoti, pavaduoti, sukarti, taikytis, užbarstyti, užnešti, užvožti, užžerti, vožti, slaptas, netvarkingai, slaptai, netvarka, painiava, paslaptis, slaptumas, užtušuoti, laikyti ką paslaptyje, laikyti paslaptyje, nepasakyti apie, pasilaikyti sau, užglaistyti

slėpti reikšmė

Visi sinonimai iš raidės S.
Draugai
Vertimas internete