kavoti reikšmė

Kas yra kavoti? ×kavóti, -ója, -ójo (l. chować, brus. xaвaць) tr. 1. N, K slėpti: Kažno, kur anas obuolius kavója? Vžns. Kavok greičiau kirvį! Gršl. ^ Kas moka vogti, tas moka ir kavoti LTR(Lnkv). | refl.: Anys kavojas šiauduos Sdk. Tu galėsi po patalais kavotis Slnt. Gana tau kavotis, pasrodyk bent kartą žmonėm Dgl. Kodėl tu nuo manęs kavojys? Gr. Jis, matyt, bijo žmonių, kad kavójasi Pg. Kas gyvas, bėgo kavotis rš. Gal ir mani priimste kavótis (tokį žaidimą žaisti, kur reikia pasislėpusių ieškoti)? Brs. Vilkas bėga į mišką kavóties J. 2. N, R, M laidoti, kasti į žemę: Kap numirsiu, tai mane kavósit šalia tėvo Lš. Veža kavot žmogų Brb. Labai gražiai ją kavójo Ar. Buvau išvažiavus seseries kavót Vžns. In senųjų kapų jau nebekavója An. Vakar jauną moteriškę kavójo Smn. Kavókite mane, kur norite Pg. Eičiau, klausčiau motinėlės, kur kavosim bernelį JD204. Kavokit mane jauną rūtelių daržely JD662. Nekavokiat mani jauno ant aukšto kalnelio, po žalia liepele StnD7. Nėra čia grabo kūnams kavóti, nėra seselių brolių raudoti (d.) Gr. ^ Serga vaivoja, ateina nedėlia – nėr kas kavója (apie menką ligonį) Ds. | refl.: Anas ir kavõsis čia, ne Molėtuose Mlt. 3. dėti į kapčių, žiemai į žemę užkasti (bulves): Rytoj bul'bas kavósma Ktk. Reiks ryt bul'bas ant kapčių kavot Vb. 4. R, N, K laikyti, saugoti, taupyti: Mėsą kavók ant rytojaus J. Kavojo [šernas] vaikus savo nuo erelio PP26. [Mėšlas] dobilą prieš didį šaltį kavoja K.Donel1. Kavokim taigi kalbą KlvD376. 5. R, N ugdyti, globoti, prižiūrėti, slaugyti; maitinti: Kavók vaikus gražiai! J. Kūdikį kavóti KII338. Tėvams į turgų išvažiavus, kaimynė atejo vaikų kavóti Grdm. Gausi eiti vaikų kavóti Krtn. Negaliu išeiti į turgų – reik tą vaiką kavóti KlvrŽ. Ans dabar užimta – vaiką kavó[ja] Mžk. Pats juos kavojo Jrk141. Kavojau siratėles, sušildžiau piemenačius KlvD335. Juo mes gyvolius kavojam, juo geriaus jie tarpsta prš. Jūs daugiau galvijų laikyti ir tuos geriaus kavoti galėsite K.Donel1. \ kavoti; apkavoti; įsikavoti; iškavoti; nukavoti; pakavoti; prikavoti; sukavoti; užkavoti

Ką reiškia žodis kavotinis? Visi terminai iš raidės K.