na reikšmė

Kas yra na? 1 nà interj. 1. grasinant: Nà, palauk! DŽ. Nà, lai aš tik jį nutversiu šitaip meluojant! NdŽ. 2. raginant ką daryti: Duodant sako: na, imk grūšią J. Dievas sakąs: na, na, padirbk BsMtI9. Nà, pasakok viską iš pradžios DŽ. Mokytoja tarė: – Štai ir naujas mokinys Petro vietoje. Na, eikš arčiau, eikš, nebijok J.Balt. ║ nerimaujant, nekantraujant: Nà, atidaryk gi duris! NdŽ. 3. įsitikinimą reiškiant: Verkdavo, žinoma, tiktai mergšės. Na, kas gi nežino moterų giminės: amžinai jos suranda, dėl ko ašarą pralieti! J.Balt. 4. abejojant, nesiryžtant: Nà, ką čia dabar daryti?! NdŽ. 5. ryžtantis: Na, eit vakarieniaut! Lp. Na, eisiu namo. Likit sveiki rš. 6. raminant: Nà, ne maži vaikai, nežus NdŽ. 7. aiškinant: Reikalas aiškus, ir blogos valios čia nėra. Na, ką gi, aktą teks vis dėlto sustatyti, liudininkai pasirašys J.Balt. Na, ko aš giedosiu, ko linksmas būsiu: piemineliai drasko man lizdelį KlpD3. 8. prieštaraujant: Na, na, nesigirk. Tik už akių kalbi, bet jam pasakyti akysna neišdrįsi V.Krėv. Na, na! Valgysit, kad tik gausit! rš. 9. stebintis: Nà, ar tu jau namie? NdŽ. Nà jau, i nusišnekėjai Gs. 10. klausiant: Na, tai ko judu čionai gulita? J.Bil. Na, ar iššveitė kailį lietus? Rmš. 11. darant nuolaidą: Valandėlę buvo tylu. – Na, gerai, – tęsė žmogelis, – padarysiu, kaip jūs norite rš. 12. palengvėjimą reiškiant: Na, dėkui Dievui, nors vienas kapstosi iš ligos! J.Balt. 13. apgailestaujant: Nà, tai tikrai įklimpai, brolau! NdŽ. 14. pagiriant: Nà, ir vyras esi! DŽ. 15. ironiją reiškiant: Nà, jau ir turtai to tavo senelio! NdŽ. 16. varžantis ką pasakyti, prisipažinti: Ir kai tik ji pasakė neraudot, tuoj Marė apsipylė ašaromis kaip išplakta, o paskui ją ir Levukas, na, ir aš... J.Balt. Tai išbuvo beveik keturis metus: tai mano mama, mano teta ir, nà, mano vyras Ktč. 17. šunį šaukiant: Ciuli, ciuli, nà, nà Ob. | Ciu ciu ciū, na na nà, ciu ciu ciū, na na nà (taip šaukia iš ramunės žiedo juodus vabaliukus) Vb. ◊ kad nà pabrėžiant veiksmo, ypatybės stiprumą: Tokia paslaugi, kad nà! rš. Taip mikliai šoka, kad nà! Skr.
2 nà prt. 1. reiškiant energingą, smarkią veiksmo pradžią: Jis jam už plaukų ir nà duot, nà duot su lazda Lnkv. Na ta laumė, apsukui lakstydama, keikt, na ji jį keikt! BsMtI109. 2. sustiprinant, pabrėžiant teigimą: Net Vilniun? – nusistebėjau. – Juk tai kokis šimtas verstų. – Na, šimtas, žinoma V.Krėv. Užsispyrė, na ir ką su juo! V.Kudir. 3. taip (reiškiant sutikimą): Palauk tu čia; atsako: na nà, palauksiu J. Tuo ateik tu pas mane; atsako: na nà, t. y. ateisiu J.
3 nã interj. Grž; I arklį raginant: Nã, bėrasis! KlvrŽ. Traukdamas iš visų pajėgų lyg vadeles, šaukė: „Na, kožiau, na!“ V.Kudir.

na sinonimai

na junginiai

  • na (gi), na ir kas?, na na, na na!
  • Bru na Boinas, Dis­pen­sio­na­liz­mas, Na-dene kalbos, SKA Rostov-na-Donu
Ką reiškia žodis nabadrikai? Visi terminai iš raidės N.