vaikyti reikšmė

Kas yra vaikyti? vaikýti, vaĩko, vaĩkė tr. [K], RŽ, FrnW 1. R, MŽ, N, [K], L, Š, LL209, Rtr, K.Būg, DŽ, KŽ, Šln, Btg versti lakstyti; varinėti, gainioti, vejoti: Vedžiot, vaikýt reikia, jeigu arklys punta Č. Vaikýdavom, kai išpūsdavo karvę: reikia neduot karvei stovėt Alz. Įžaboja karvę ir vaĩko, varinėja ir praeina [išputimas] Kp. Jei persiėda gyvuliai, tai įdeda lazdą į snukį ir vaiko LTR(Br). Ji jau ne iš vieno girdėjo, kad Pimpės berniokas myli gyvulius, nevaiko jų J.Paukš. Žiemą basos [pačios] nelaikyk, apie gryčią nevaikyk LMD(Nj). Vaikýti po visą trobą NdŽ. | prk.: Kad tu tokia mažukė tokią širdį (pyktį) vaikaĩ, tai vaikýk Lp. ^ Vienas laiko, kitas vaiko PPr437, LTR(Skdt). Vėjai laksto po vidų, gali šunis vaikýt (šalta kaip lauke) Ds. ║ siuntinėti: Pusantro mėnesio vaĩkė vaĩkė, kol nustatė [ligą] Dg. 2. [K], M, Rtr, DŽ, KŽ, Pšš, Ldk, Alv, Kpč, Plv, Kbr versti pasišalinti, vyti šalin, baidyti: Vaikýk gyvuolius nuo iškados, t. y. gainiok J. Vaikýt einu karvės [iš daržo] Ad. Lapėnienė ir pūstyklę pametus, kaip karves vaĩkius [iš daržo] Slm. Karvės varmus vaĩko LzŽ. Kad prejo musių; vaikaũ vaikaũ iš gryčios ir vis nieko negaliu padaryt LKT319(Ant). Pirštų galais [motina] buvo įslinkusi seklyčion ir berželio šaka vaikė nuo veido įkyrias muses S.Zob. Tartum nupūsdami rasas nuo žolės, jie (arkliai) prunkštė ir vaikydami uodus purtėsi M.Katil. Aš nemušu to voro, nevaikaũ; jis man nieko nedaro, tegul gyvena sau Svn. Buvo toks eigulys, nu tai vaikýdavo mum nuo to šieno Lnkv. Vaikýk vištas nuog miežių, o tai išretins Vrnv. Regėjau, kap jis žvirblius iš kanapių akmenais vaikė Lš. Šuva neduoda [katėm] ramybės, vaĩko gi jas, užveja ant pečiaus Kpr. Jo tėvas vaikýdavo vaikus iš aviečių Krs. Kur geresnės pievos, bėga gaspadoriai vaikýtų [dainuojančių bernų] Žb. Vis vaĩkė mus, kad neganytume Btrm. Aš dar turiu čėso su mergomi užsiimdinėt, nuog sūnų vaikýt! Drsk. Nuog marčios neparosi bėgiot, kap vaikìs Drsk. Kas iš to jauno: pasgeria, durnavoja, iš namų vaiko Dg. Po rinką zujo policininkai ir vaikė visus, kas norėjo išsidėlioti savo prekes V.Myk-Put. Išejo bobulė ožio vaikytų [iš darželio] LLDI199(Ob). Mes buvom vaikomi (paraštėje vijami), jog ant savo ūlyčių nedrįsom vaikščioti BBRd4,18. | Vaikýti nuo savęs pypkės dūmus NdŽ. | prk.: Nors [Brisius] nebeprigirdi, o sunkios blakstienos amžinai merkia jo traškanotas akis, tačiau vaiko nuo savęs snaudulį ir klausos J.Bil. ^ Porino, kap vištas vaĩkė [i](padrikai, šūkčiodama)

vaikyti sinonimai

Ką reiškia žodis vaikytojas? Visi terminai iš raidės V.