vaškas reikšmė

Kas yra vaškas? 1 vãškas sm. (4) Š, DŽ, Snt, End, Krš, (2) KBII53, FrnW 1. sing. SD1196, SD402, H, R, MŽ, LsB505, KII333, K, M, LL282, L, DŽ bičių gaminama korių medžiaga: Korių vaškas ŽŪŽ34. Vãšką lydyti BŽ66. Vaško žvakė Rtr. Baltasis vãškas MedŽ98. Bitės turi medaus, turi vãško – negi te biednos Ant. Katrie bitis turės, aukos bažninčiai vãško End. Vasarą, bitėms gerai atsigavus, nuo jų papilvės pradeda luptiesi giedrūs, ploni žvyneliai – tai ir yra vaškas A1885,128. Bitynai ir medaus bei vaško duoklė dažnai minima XIV–XVI a. privilegijose, aktuose MLTEI243. Iš vãško dirba grabnyčias ir staunines žvakes J. Iš vãško žvakes liuob dirbs Varn. Iš vãško nuleja grebenyčių žvakes ir pašventina – smertinėm jas vadina Skp. Baltus [kiaušinius] margydavom vaškù bičių PnmŽ. Ištirpina vãšką, su degtuku i rašinė[ja] kaip nora an tų kiaušinių Krž. Kap indedi in verdantį vandinį, nusmunka tas vãškas, ir būna gražūs [margučiai] Kpč. Sudeda tus kiaušinius, tas vãškas nubėga, ten neįkimba dažai Sd. Rugienių miltų užbarstė, vãško [uždėjo ant skaudulio], paguldė – ir užmigo Skrb. Mostin dėdavo vãško, sakų; mostį tepdavo, kai šakele čiepydavo Slm. Buvo smalinykas – juoda smala ir vãško pridedi, tai tada anas netrupa, insijuodina šitas siūlas Avl. Vaškù ažuleja skyleles JT427. Tą vašką leja an vandenio (spėjant ateitį) Rod. Degamasis vaškas I. Vaškas nekoštas Sut. Alvu ir vaškù leja DK77. Kaip ištirpsta vaškas nuogi ugnies, taip prapuls piktieji nuogi veido Dievo Mž287. Vaškas tirpsta nuog saulės spinduolių KN17. Ižbaltintas vaškas SD13. Apleju alavu, vašku SD199. Ižspaudėjas, žiedžius pavaizdų ant vaško, mielo SD54. Iš vaško darytas R390, MŽ525. Vaškas pečviečiui (antspaudui) R236, MŽ314. Dobilų laukas paraudo, ir liepos taisosi vašku pagelsti M.Katil. Pilkoji bitele, nešk vãško kruopelę (d.) Mrj. Kaip tiktai bičiuoliai supyksta, bitelės suneša iš vãško liežiuvį Pnm. Tada sulėkė daug bičių i nulipdė iš vaško bažnyčią par naktį LMD(Lg). Kad ji pasiūtų ma[n] marškinužėlius be siūlo, vãško, be adatėlės JV136. Vaškelis N. Vaškužis N. ^ Ugnis dega kaip vaškù pakurta Šts. Šieną išdžiovenau kai vãšką Dglš. Tas vyrelis pageltonavęs kaip vãškas Edn. Jos gi veideliai kaip vaškas, nei ant baltų rankų žiedai nebeblizga LTR(Km). Kai vãškas pienas, net geltonas (riebus) Klt. Geltonas kai vãškas, o gardus [ožkos sūris] Rod. Šalta, agurkai geltoni kai vãškas Tr. Medus geltonas geltonas – kaip vãškas Kp. Teip geltoni obuoliai – kaip vãškas Slm. Ausys [karvės] jeigu geltonos kap vãškas, būna pienas riebus Brb. O smėlis geltonas kaip vaškas, geltonas kaip gintaras J.Aist. Juk gyvenimas daug platesnis ir gražesnis, kai pats esi jo valdovas ir kaip vašką tarp pirštų minkai L.Dovyd. Kad aš ištarsiu vieną žodelį, tu kaip vaškas sutirpsi KlvD94. Toli baisesnė bus toj ugnis, kuryji vienu kartu visus miestus praris, kiek jų yra ant šio pasaulio, ir visus elementus – žemę, vandenį, orą kaip vãšką ižtirpys DP8. Ano širdis kaip vaškas minkšta LMD(Tl). Širdis mana yra kūne maname kaip sutirpytas vaškas BBPs22,14. Tiek vãško, tiek knato, tiek težiba Snt. Šiksi vaškù, medaus neragavęs B725, Sch102(B). Aš visą amžių iš šūdo vãšką spaudžiau, o kas išejo?! End. Iš šūdo (mėšlo J.Jabl) vãško neišsunksi (nebišsunksi Dr, nepadarysi Lzd, neišspausi JT371, Kv) M.Valanč. Aukštas kai dvaras, platus kai pilis, geltonas kai vaškas (obuolys) B114. Aukso galvelė, vaško marškinėliai (žvakė) LTR. Vãško kumelytė, linų uodegytė (žvakė) JT106. 2. ppr. pl. GTŽ, BTŽ augalinės ar riebalinės kilmės lipoidinė medžiaga: Pagal veikimo pobūdį į riebalus panašūs natūralūs vaškai: bičių, spermacetas, lanolinas ir iš dalies sintetiniai emulsiniai vaškai rš. Riebiosios rūgštys su didelės molekulinės masės alkoholiais sudaro vaškus rš. Riebalinis vãškas (vaškinė medžiaga, susidaranti per ilgesnį laiką, skaidantis lavonų riebalams) MedŽ18. Augaliniai vaškai dengia augalų stiebus bei lapus ir apsaugo juos nuo sausros bei ligų rš. Kalnų vãškas BŽ66. Dervos, vaškai ir taninai skyla dar sunkiau [negu riebalai] rš. ║ vaškinės konsistencijos lipnus tepalas: Grindų vãškas NdŽ. Skiepijimo vãškas, sodo tepalas rš. 3. Dg, Arm, Lnt, Kkl, Grv korys: An to medžio šaknių vaškų̃ prinešta DrskŽ. Vaškų̃ nėra, nepridaryta korių – ir medaus nėra Kpč. Bitės vaškúosna medų neša Gdr. Kai yra avilių, turėsim vaškų̃ Vlk. Tep aš jo (medaus) norėjau, ka, rodės, ir su vaškaĩs suvalgytau Rdš. Nuej[o] – ir atneša medaus su vaškù Btrm. Tūse vaškūse, kurie ant dugnu koštuvės pasiliekta, dar gražus medus yra S.Dauk. 4. Vkš ausų siera: Pasižiūrėk ausỹs, ar nėr vãško JT296. Ausies angą pripildę vaškai daro žmogui įvairias sunkybes TS1900,9.
2 vãškas (l. ważka) sm. (4) psn. 1. SD56, Sut, N, [K], JbL278, NdŽ, FrnW svaras (svorio vienetas): Vaškas – senovės lietuvių pagrindinio svorio vieneto a k m e n s viena keturiasdešimtoji dalis LEXXXIII238. Tai, matyti, nedidelis vienetas, nes vienas vaškas medaus kainavo 1 grašį, o 1 vaškas vaško – 4 grašiai MLTEII526. Valstietės turėjo suverpti po 6 vaškus linų MLTEII526. Pusė funto, pusė vaško SD136. Pusantro vaško SD272. Žinok, manas sūnau, kaip aš dešimtį vaškų (paraštėje svarų) sidabro, tau dar vaikeliui esant, pažyčijau Gabeliui BBTob4,21. 2. svarstis: Tikras svaras (paraštėje ir pundai) yra nuog Pono, ir visi vaškai maiše yra jo darbai BBPat16,11. 3. toks piniginis vienetas: Christui, kursai yra tikroji šviesybė, vaškùs afieravokime DP430. Tasai pavadino dešimtį tarnų savo ir davė jiemus dešimtį vaškų, ir bylojo jumpi: verskitės, ik eš sugrįšiu VlnE185. Pone, vaškas tavo dešimtį vaškų atnešė VlnE185. Atimkite vašką nuog jo ir duokiat tam, kursai dešimtį vaškų tur VlnE186.

vaškas sinonimai

vaškas antonimai

Ką reiškia žodis vaškaveidis? Visi terminai iš raidės V.