kad sinonimai

kad sinonimai yra kadangi, kaip, jei, bet, nes, tačiau, jeigu, o, todėl, ar, jog, kuris, tai, kai, tik, išskyrus, tas, pavyzdžiui, taip, koks, nors, be, štai, kas, tiktai, kada, vos, sąlyga, betgi, prielaida, anas, atrodyti, atrodyti kaip, atsižvelgiant į, blogiausia, būti panašiam į, dėl, dėl to, gali atsitikti taip, idant, ið, kaip čia atsitiko, kodël, kodėl, nuo, per, su sąlyga, tam, turint galvoje, turint omeny, idealiai, idealu būtų, optimaliomis sąlygomis, apdrausti, esmė ta, kad, garantuoti, pasirodyti, stoti prieš, žiūrėti, kad ...!, kad .!, kad..., kuo... kaltas, negalėti susilaikyti ne-, kad., kuo. kaltas, jogei

kad reikšmė

Visi sinonimai iš raidės K.
Draugai
Vertimas internete