pakelė reikšmė

Kas yra pakelė? 1 pakelė̃ sf. (3b) 1. R, Dv vieta prie kelio, palei kelią: Pakelėje susėdę laukė motinų, tėvų iš lažo pareinant LzP. Pakelėjè, pavieškelėje noko balti lineliai Dkš. Pakelė̃j pilna rūgštėlių Užp. Radau bernelį pakelėj baltą berželį kertantį TDrIV60. Sėdi jos pakelė̃n Lp. Ir mūsų visos rugienos tebestovi neartos, tik pãkeles aparėm Pg. Visas pãkeles apšienavau OG199. Visom pakelė̃m arkliai buvo Dglš. Vieni pakelėse išmirė, kiti parnešė ligą į kiemus M.Valanč. Netoli, trys kilometrai, pakelė̃j tas kiemas Dv. Vakare priėjo jis pakelės smuklę P.Cvir. Toj pakelėlėj, toj patiesėlėj, stov nauja karčmelė, tik pataisyta (d.) Rod. Oi pakelėna, oi paviešėna zerkolinė karčmelė (d.) Rtn. ^ Girgžda kaip beržas pakelėj KrvP(Prl). Dera kap žirniai pakelėj LTR(Srj). Kaip pakelės žirnis (kas nori, tas skriaudžia) Kp. 2. N šalikelė: Keliu važiuoti purvynas, bet pėsčiam pakelėm galima eit gerai Al. Išėję tada anie tarnai pakelėmis surinko visus, kuriuos rado, teip piktus, kaipo gerus, ir pilna buvo svodzba svečių Ch1Mt22,10. 3. SD260 kieno gyvenamoji vieta, kur pakeliui galima užsukti pailsėti, pasisvečiuoti: Čia man yra pakelė̃, galėčiau užvažiuot Ut. Greičiau jūs ženykitės: bus mum pakelė̃ Skp. Susipykom – čia man pakelė̃s nebėra Ds. Gi gal pakelę kokią turi, kad taip toli važiuoji? Srv. Aš noriu į pãkelę da šęužvažiuoti Gs. Bus kur kermošnykai pakelė̃[je] užvažiavę Jnšk. Kurgi pakelė̃n ažvažiuosta iš kermošiaus? Užp. Ne čia tevažiavęs – taip tik į pãkeles užvažiavęs Plt. ^ Dėl tokios giminės nėr pakelės LTR(Srv). ║ SD64, K užeigos namai prie kelio: Užvažiavom vieną pãkelę ir išgėrėm gerai Varn. Mes turiam gerą pakelę S.Dauk.
2 pakelė̃ sf. (3b), pãkelė (1) KGr190, KBII97 1. Q302, R, K, CI977, KlG70, Vdžg kojinės raištis, rišamas žemiau kelio, keliaraištis: Duok man pãkeles, mano žekės smunka, aš noriu jas parišti Dov. Visiškai pãkelės sutrūko, reikės naujų rytõ[j] nusimastyti Všk. Pančeką (žekę) užrišk su pãkele J. Pakelė̃ atsileido Grž. 2. Trg siaura juostelė kam surišti ar apvynioti: Tėvai, še pãkelę kelnėms pajuosti NmŽ. Barbė turėjo rankoje pakele parištą ąsotį I.Simon. Prisiauskite, mergos, pakelių paludieniams nešioti! Slv. Nuausk man pãkeles autam susijuost Plv. Nors mažiausios dovanėlės, bile gražios pakelėlės LTR(Plv). Pakelikę audžiau, naktimis nesnaudžiau (d.) Tlž. Pakelikės austos, nuo mergytės gautos, pakelikės išrašytos, nuo mergytės išprašytos BzBkXV145. 3. SD261 kelio linkmuo, pakinklis. 4. R trumpa kojinė.
3 pakelė̃ sf. (3b) 1. pakeliamoji: Pakelk aukščiau balnelio pãkelę Lnkv. Atleisk pãkelę Jnš. 2. Jnšk lentelė gijų velenui pakelti ir nuleisti.

pakelė sinonimai

Ką reiškia žodis pakelėj? Visi terminai iš raidės P.