supašyti reikšmė

Kas yra supašyti? 1 supašýti tr. 1. Kv, Vkš sukedenti: Supašykit vilnas, važiuosim karšti Up. Jie vilnas iš rankos supãšo ir verpia Trg. Juo smulkiau tu vilnas supašysi, tuo geriau būs Prk. Par vakarą tik saują vilnų supãšė – susivėlusios buvo Plt. Paimk šitą ryzą, supašyk supašyk ir atnešk man Sv. Laumė supašė drobulę į valaknas BsMtI115. 2. Lp kedenant sudaryti (kuodelį): Kad ir maža duktė, ė jau kuodelį ir supãšo Lel. Ar jau supašeĩ linų kuodelį? Sb. Mun linų kuodelį supãšė Vkš. Supašýk kuodelį, kad man nereiktų atstot nuo kalvarato Užp. Brolelis nupirko man naują vindelį, sesutė supašė šilkelių kuodelį BsO379. | refl. tr.: Kai gerai nemoka šilkų susipašýt, tai ir verpt negali Srd. Kai norėsi, tai ir pati suspašýsi Trgn. Susipašau visai savaitei kuodelių, tai nereikia kas rozas Ds. 3. sulyginti, supešioti, sutaisyti: Supašýk saują [linų] – labai negražiai atrodo Šmn. 4. sukišti už juosmens (išlindusį drabužį): Jis jau supašė marškinius rš. 5. sudraskyti į gabalus: Pasgavo vanagas vištą ir supãšė Ds. Kai šėrė grausmas medin, tai visą šupuliais supãšė Ds. Kuiliai sutiktą vilką savo iltimis supašydavę rš. Negalima jam rūbų ir tesėt: tik pasiuvau kelniotes, ir jau supašė Rk. 6. suplėšyti (plunksnas): Supašiáu maišą plunksnų Krš. | refl. tr.: Susejimų nebuvo [plunksnas plėšant], kožna savo susipašýsma Krš. 7. smulkiai sukapoti: Supašyk šitas malkas, tai tuoj geriau degs Antz. 8. suvelti, sutaršyti: Visą galvą supašė bemylėdamas [vaikas motiną] Kn. Visas supašytas, šunų sudraskytas NS1243. | refl.: Susipašę siūlai, negali paaust Kt. Kap tu gali eit į svečius tep susipãšęs! Alk. Buvo nepasidabinusi, susipãšiusi, tai nė kalbėt nedrįso Lkš. 9. Krš sumaišyti (kortas) neišleidžiant iš rankų malkos: Supašýk kortas! – Kelk, supašiaũ Dkš. 10. prk. nugalėti, sutriuškinti:tave bematant supašýsiu! Kp. Supašiaũ, ir gatava – kogi da čia dantį ažkalbi! Mlt. Supašýs vokytį rusai kaip vanagas žvirblį Šts. ^ Supãšė kaip vilną Mšk. \ pašyti; apipašyti; atpašyti; išpašyti; nupašyti; papašyti; pripašyti; supašyti

Ką reiškia žodis supaščiavoti? Visi terminai iš raidės S.