gyvis reikšmė

Kas yra gyvis? 1 gývis sm. (1) 1. SD462, [K], FT gyvas daiktas, gyva būtybė: Paukščiai – linksmas ir gudrus gyvis P.Cvir. Visoks gývis atgis pavasarį J. Žmogus – protuojąs gývis K.Būg. Avis yra romus, ... nekaltas gývis DP209. Ta ranka peni visus gyvius, kiekvienam tikrą penukšlą duodama SPI242. Anoji kančia ... ir nẽbylius gyvius galėtų pajudint gailėjimop DP176. 2. sing. col. gyvi padarai: Kieme pilna visokio gývio – ančiukų, žąsiukų, viščiukų Slm. Gauja visokio gyvio pradėjo rėplioti ir styrinėti žeme pagal M.Valanč. Erelis lekia pas Perkūną, kaipo leidėją viso gyvio, guostis (ps.) S.Dauk. Kistinėlės upelėje nėra jokio vandens gyvio A.Vien. Medžiojamasis gyvis (kas medžiojama – paukščiai, žvėreliai) Šts. Gývis, išėjęs ižg girių, staugimu, kaukimu, baubimu teip baisus bus DP7. | Su visu savo gýviu atėjau, t. y. su savo vaikais J. 3. sing. col. banda, galvijai: Gývis, arkliai ir avytės žaidžia ant pievos Aru34(Lz). Boba gano gývį Lz. Pro kur varo gývį, varykla vadinas Lz. Visi dudena, kad jo vaikas jau gyvį gano Dv. Varyk gývį laukan ganyti Dv. Vienai dukteriai atidaviau pinigus, kitai visą gývį Rš. 4. ppr. col. parazitai: Kas, ar gývis užpuolė, kad teip krapštaisi? Nj. Į galvą įsimetė gyvis su piktšašiais M.Valanč. Apkirpo, apgerbė nuo gyvio ir šukavo M.Valanč. Turbūt pilni drabužiai yra gývio – kasos ir kasos Plt. Kiek to gývio, kaip ėda! Grž. Gývis arklius pjauna Skp. Noris paukšteliai daug to gyvio nulesa, bet negali išnaikinti S.Dauk. Kurmio dantys tiktai gyviui ėsti dera rš. Gýviai apteko t. y. utys J. Reikia pirties – jau gyviai apipuolė Rk. Kregždė rankioja ir lesa visokius gyviukùs Grž. 5. prk. daugybė: Brolis vaikų tur gývį, t. y. šmotą J. Gývis vaikų ir utų̃ J. Nors didis gyvis brūzdė apie tą darbą, vienok apskritus septynerius metus sutruko M.Valanč.
2 gỹvis sm. (2) J.Jabl, Š gyvumas, judrumas: Kas to gývio gỹvis! K.Būg.
3 gývis interj. pempės balso pamėgdžiojimas: Gývis gývis – šaukia pažemiais nárdydamos pempės Skr.

gyvis sinonimai

Ką reiškia žodis gyviukas? Visi terminai iš raidės G.