pasekėjas reikšmė

Kas yra pasekėjas? 1 pasekė́jas sm. (1) antrasis spiečius: Pasekėjai tai yra tokie spietliai, kurie po pirmojo išlek S.Dauk. \ sekėjas; pasekėjas
2 pasekė́jas, -a smob. (1), -à (3) Gs, DūnŽ, Lž, pasekė̃jas, -à (2) KII78; H 1. kas paskui seka: Tujaus vadovas, kryžių pagavęs, žengė par slenkstį, o visi jo pasekėjai įkandin tvylino M.Valanč. | prk.: Kulipkėlės mano – pasekėjos mano, barabonai – raudotojai VD335. ║ kas vejasi: Sakyki man, ar pasekėjai tavo turi nors kelis panašius žirgus? V.Piet. 2. R263, Sut, M, LL330 kas kuo nors seka, panašiai daro, šalininkas: Antanas Mackevičius ir kai kurie kiti revoliucinių demokratų pasekėjai rūpinosi valstiečių organizavimu rš. Nuo pat pirmųjų savo veiklos žingsnių V. Leninas buvo įsitikinęs Markso ir Engelso pasekėjas (sov.) sp. Koperniko pasekėjus persekiojo kaipo bedievius J.Jabl. Aš neesu pasekėju kumščios ir kardo V.Piet. Jie yra šios sektos pasekėjai rš. Būkite tada Dievo pasekėjais CII102. Būkite sakiotojais manais, kaip ir aš esmi pasekė́ju Christaus DP414. 3. CII1161, BŽ67 įpėdinis, paveldėtojas: Tikrai yra vertas būti Šalteikių pasekėju I.Simon. Karaliustuojau savo pasekė́ju padarė ir visą karalystę padavė Jrk141. Jei katras būras numirė, jo pasekėjas turėjo lauko užrašymo mokestį mokėti prš. Liudviko sesuo buvo sosto pasekėja rš. Tas yra iš ministėrijos išstojęs, o mes nežinom, kas ir koks jo pasekėjis būsiąs Kel1862,43. Tatai testov amžina tiesa jūsų pasekėjams (patamkams) afierosu pono BB3Moz6,18. ║ vietininkas: Taip, Grožvyda tur tiesą pasirinkti sau pasekėją Vd. 4. Sut tarnas, palydovas: Pasekėja (orig. pasakieia) SD343. Pasekėjų pulkas SD55. Pasekėja CI682, Q108,190, R219, MŽ291, N. Ponų pasekė́jas Sv. Ėjo paskui jį pasekė́jos Ppl. Laumė gyrės prieš brolius … turianti su savim pasekėją BsPII229. 5. ppr. pl. S.Dauk, Užv, Ig senoviškų vestuvių palydovas: Jaunąją į marčias veždavosi vedliai, o lydėdavo jos pabroliai ir pamergės, vadinamieji pasekėjai rš. Dar atžvangėjo, atbarškėjo jaunosios pasekėjai: broliai, gentys ir svočia su vyru Žem. Prie jaunųjų da vyras ir mergina – tai pasekėjaĩ Gs. Jeigu nuoteką vežasi, i pasekėjaĩ važiuoja – palydovai palydi LKT208(Brt). Pasekėjaĩ nenora važiuoti į antrą pusę, bijo vaikių DūnŽ. Jau pasekėjaĩ važiuona Vkš. Mortikės pasekėjaĩ parlėkė Slnt. Reiks nors giros padaryt, pasekėjai pagirdyt Ps. Pasekėjaĩ iš jaunosios pusės stovi iki marčios pietų J. Pasekėjai nuleido Jonkę į Paupių sodą – čia rado ne dvarą, bet žmogaus gyvenimą M.Valanč. Pasekė́jų jaunosios tur būti du sykiu daugiau JR67. Kur tavo, seselė, palydėjėliai, kur, lelijėlė, pasekėjė̃lės? JV684. Ar apkaišysi brolių kepurėles, pasekėjùžių? JV360. Draudė brolužėliai pasekėjužė̃liai savo jauną seserėlę JV451. Nėra mun seselės vainikuo segti, nėra mun brolelio pasekėjelio LTR(Šts). \ sekėjas; pasekėjas; persekėjas; susekėjas

pasekėjas sinonimai

pasekėjas antonimai

Ką reiškia žodis pasekėjinis? Visi terminai iš raidės P.