rašytinis reikšmė

Kas yra rašytinis? 1 rašýtinis sm. (1) 1. OG179, BzF162, Kl, Yl, Jnšk, Lnkv, Sv, Ds, Slm, Slk, Dglš žardo stulpas su įkartomis, į kurias įstatomos kartys: Stulpas rašýtinis dėl žardo, t. y. su skylėmis J. Rašýtinis itai tokis žardis, ką puodus kabina Grv. Įkasėme rašýtinius į žemę – dirbsime žardą Vb. Perveria pagalį per rašýtinį Km. Šitas žardas iš trijų rašýtinių Ppl. Gera būtų sėmenis žardyti, kad būtų rašytinis Kvt. Padaryk gerą rašytinį, tai bus ne vienai dienai Pc. Šie rašytiniai papuvę, reikia atremti Kp. Mano dėdė Jonas int rašýtinio žagrę pastatydavęs (ant rankų atsistodavęs) Lel. | prk.: Vydūnas tebėra ir dar bus šulas rašytinis, kuriuo remias jau antroji jaunoji karta ir ilgai dar remsis Vaižg. Par metus Petras išaugo in strošną rašýtinį Blnk. 2. Grž didysis staklių velenas.
2 rašýtinis, -ė adj. (1) 1. N, I užfiksuotas raštu, rašytasis: Visos tos rašytinės žinios po kiek laiko pateko ir į vieno jauno portretininko rankas J.Jabl. Lietuvos rašytinė istorija nedauggali pasakyti apie lietuvių tautos santykius su kaimynais K.Būg. Savo poemai autorius naudoja tiek rašytinius šaltinius, tiek liaudies padavimus A.Vencl. Laukiniai žmonės neturi rašytinių įstatymų Vr. Dar XVI a. pradžioje Lietuvoje daugiausia turėjo galios nerašytinė papročių teisė rš. Žiemgalos žemė daugiau įgyja rašytinių dokumentų tiktai nuo XIII amžiaus K.Būg. Rašytinis pažymėjimas rš. Teismas ima nagrinėti civilinę bylą pagal rašytinį pareiškimą rš. Rašytinis įrodymas TTŽ. 2. ranka perrašytas ar parašytas: Dabar spaustosios knygos, palyginti su senovės rašytinėmis, jau nepaprastai pigios ir daugeliui įperkamos rš. Senelis išskaitąs spausdintinį ir rašytinį raštą rš. 3. kuriam aprašytas ūkis: Rašýtinis sūnus J.Jabl. 4. raštuotas, margintas: Rašýtinių neaudžiau, tik dvinytus ir trinytus Šd. Rašýtinis audimas, kurs išrašytas J. Rašytinė lazda, kuri inkapota J. O svirnas priešais trobą tebestovėjo nepaliestas, su rašytinėmis durimis J.Balt. Rašytiniai margučiai rš. Rašytinės kryžavonės (pinučiai) Q210. ^ Ąžuolas šimtašakis, rašytinis, karpytinis, šile augęs, mergų laukęs, nesulaukęs ir nudžiūvęs (rūta) Pnd. ◊ rašýtinis brė̃žis LBŽ bot. tokia kerpių rūšis (Graphis scripta).

rašytinis junginiai

  • rašytinis įstatymas
Ką reiškia žodis rašytinė? Visi terminai iš raidės R.