vadelės reikšmė

Kas yra vadelės? vadẽlės sf. pl. (2) Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ 1. SD171, SD32, 132, 401, N, M, L, ŽŪŽ32, DrskŽ, Dv virvės ar šikšnos arklį valdyti, atvarslai: Vadẽlės tai dviejų virvelių nebus, tai vis trečią, tai jos lygios ir stiprios Kp. Buvo prastos vadẽlės kasdienai ir pintos i austos – šventinės Skp. Vadelès išaudė lentelėm, raštuotas Klt. Vadẽlės būna ir virvinės, ir skūrinės Btrm. Vadelès sukėm kanapines LzŽ. Pančius vydavo vyrai, vadelès iš linų Kvr. Žėdnam būdavo darbas: berniokas veja vadeles, viržius, vadžias, mat seniau visa ką rišdavo Ps. Paėmė vadelès ir atavedė arklį Dgp. Vienoj rankoj diržas, kitoj rankoj vadelės, ir važiuojam LTR(Srv). Aš kap sujudinau vadelès, kap sukrutinau arklius Sn. Arklį kap pakinkė, an vadẽlių nešė vežimą (labai smarkiai važiavo) Sem. Kumelys staininis – stipriai laikyk vadelès Šmn. Tik atleisk vadelès, tuoj arklys šoka lėkt Ėr. Kapgi be vadẽlių važiuot?! Btrm. Kap šoko, ienukės nukrito ir vadẽlės, viskas Srj. Tu pamislyk, kaip arklys mane tęsė, o aš turiuos vadẽlių insistvėrus, nepaleidžiu Slk. Jam (arkliui) botago nei nerodyk, tik vadeles pakrutinai, tai ratuosa tik laikykis! Lš. Rankos kai ugne dega nuo vadẽlių Smal. Kabink vadelès padangtėn, kad nesulytų Ob. Vadẽlės tep subrinko, kad kap kuolas pasdarė Lš. Paieškok vadelių te kur apie klaimą KlbIII80(Mlk). Insipantaroj[o] arklys vadelėsa Lš. Vadẽlės[na] susvyniojęs, suspančiavęs arklys ir guli Skdt. Paleidau vadeles ir sėdžiu, tegu arklys eina, kur nori LTR(Igl). Išmokyti [jaučiai], tai ir nieko nereikia, nei vadẽlių, nieko jiem nereikia Pb. Du jaučius pakinkis ir varo be vadẽlių Ker. Be vadẽlių eina jaučiai junge Žln. Insivilgo vadeláites, tai kap duos, duos (muš) Pv. Anuočės vadẽlėm kaip šers par blauzdas – ir kaip puodynės blauzdos Skdt. Privažiavus prie daubos, tas velnias tuoj griebęs jam už vadelių ir traukęs tiesiog in daubą BsV285(Graž). Užsikinkė niekotelėn kiaulę, žarninėm vadelėm užsivadelėjo, sėdos abi su dukteria ir važiuoja LTR(Tvr). Senis veja vadeles, boba kepa bandeles. Boba bėgt su bandelėm, senis vyt su vadelėm LTR(An). Kad tėvelis sužinotų, tai vadelėm išvanotų LTR(Grv). ^ Net kabelės nebekabina – siūlas kai vadẽlės Ut. Bernioką laikė kai ant vadẽlių (nedavė valios) Tr. Važiuoja kaip be vadẽlių Ds. Vieno gyvenimasviena pusė vadẽlių Dg. Par man bus vadẽlės, par jį – pinigai, tada bus parduota Grv. Davei vadelès, duok ir botagą Ds. Rasiu kelią be vadelių Tsk. Kieno kumelės, to ir vadẽlės Dkš. Ne mano kumelė, ne mano vadẽlės, ne aš ir važiuosiu Pnd. Besiginčijo pernai dėl vadelių, šiemet dėl kumelių KrvP(Ašm). Vadelių neturėjęs, arkliu nepajodinsi LTR(Auk). Šikna ne vadẽlės – neužtrauksi (sakoma „pagadinus orą“) Kt. Kas be vadelių važiuoja? (vėjas) LTR. Be vadelių veda kelią, atsigrįžta – nėr vėželių (laivas) LTR(Antz). Kumelėlė žabalėlė veda kelią be vadelių (valtis) LTR(Sdk). Kumelė geležinė, uodega lininė, veda keliu be vadelių (adata su siūlu) LTR(Antz). Ąžuolas be šakų, dirvonas be takų, kumelė be ūmo, botagas be šniūro randa kelią be vadelių (laivas) LTR(Slk). Trumpos vadelaitės, bet toli siekia (akys) LMD(Vlk). 2. žr. vadžios 1: Vadẽlės šienui pririšt, pastarankos būdavo Vdn. Apriš’ vežimą vadẽlėm, kad neišbirėt [šienas] Dglš. Duok vadeláites aprišt vežimą Rud. Sudvilinkuočiau marlę i pasdaryčiau vadelès atsisėst (įsitverti ligoniui sėdantis) Ukm. ◊ perkū́no vadẽlės J.Jabl, KŽ žaibolaidis. už vadẽlių laikýti vadovauti: Kap ji už vadẽlių laĩko įtempus, tai gyvena Plv. vadelès atidúoti (pérduoti) perleisti vadovavimą: Jei tik jūs atiduosite jiems vadeles ir pasisodinsite ant savo sprando, tai jie žiūrės į jus kaip į jaučius A.Vien. Senis Jakštonis karšti eina, sūnums perdavė vadeles J.Balt. (kieno) vadelès paim̃ti (suim̃ti) į rankàs imti vadovauti: Noroms nenoroms vėl paėmė į rankas pirmininko vadeles A.Vien. Suėmęs į savo rankas visas dvaro vadeles, Papartis kartais net pamiršdavo, kad jis čia ne tikras ponas, o tik urėdas rš. vadelès laikýti vadovauti: Stengiausi jaunuomenės, ypač mergaičių, apšvietos vadeles laikyti savo rankose Žem. vadelès atléisti (paléisti) imti lengvabūdiškai gyventi: Buvo per daug vadelès atléidęs VšR. Kai paléidžia vadelès, teip ir nuvažiuoja žmogus Ktk.

Ką reiškia žodis vadelėti? Visi terminai iš raidės V.