vaikščiojimas reikšmė

Kas yra vaikščiojimas? váikščiojimas sm. (1) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD111,25, H, H177,223, D.Pošk, Sut, N, M, Amb, L, LL14 → vaikščioti: 1. Argi tokiu váikščiojimu ką pamatysi: eina kojakojos Al. Váikščiojimas man vienas vargas, tegugalas! DrskŽ. Nū váikščiojimo galva svaigsta Užv. Man koja sutino labai nuo váikščiojimo Ant. Kad ir man labai sunku tas váikščiojimas Slm. Akinius norėčia nusipirktie tiktai dėl váikščiojimo Vlkv. Senatvė – kuprą skauda, jau váikščiojimai atliepia Pžrl. Trečiąją naktį kareivis vėl išgirdo vaikščiojimą ir balsą LTR(Žal). Tas žydas turėjo váikščiojimo ligą (lunatizmą) Pln. 2. Sd Vaikščiojau, bet prastas buvo mano vaikščiojimas [sergant] Smn. Toks da[r] [dukraitės] váikščiojimas – blinkt kaip kaladė an žemės! Mžš. Jau toks váikščiojimas jau nebe vaikščiojimas – su lazdom eina Gdž. Petras… paliovė ir galybę vaikščiojimo an vandenų ir pradėjo skęst DP82. 3. NdŽ, Krs Vaikščiojimas laukais LKGI205. Regėjo vaikščiojimus tavo, Dieve: vaikščiojimus Dievo mano, karaliaus mano … Pirm ėjo giedotojai, pasekė gaidų žaidėjai Mž291. Pažįsta ansjan vaikščiojimą tavo per tą teip didę girią Ch5Moz2,7. ║ NdŽ pasivaikščiojimas. 4. NdŽ Idant žmones savo atpratintų nu vaikščiojimo į Jerozolimą, pramanė naują tikėjimą S.Stan. Mano visas váikščiojimas – parduotuvė Vrn. Toks [moterų] váikščiojimas viena pri kitos, toks ejimas, ka Dieve saugok! Krš. Ne prieš dorą tokie váikščiojimai Krš. Spąstus įrengdavo žvėrių vaikščiojimo takuose rš. ║ Klebonas šoko bartis už nevaikščiojimą prie šventųjų sakramentų Vaižg. 5. eitynės, procesija: O kad te váikščiojimas tas [buvo], tai ben keli va teip buvo te papuolę va tokian váikščiojiman Sb. Jau per pamaldas tuos váikščiojimus pradeda Gs. 6. → vaikščioti 9: Ano, rodos, buvimas, rodos, ano váikščiojimas ten Žr. Atleisk mun, Viešpatie, kuomi nuosidėjau par vaikščiojimą P. Mūsų vaikščiojimas yra danguj Ch1PvP3,20. 7. Mžš → vaikščioti 12: Martelė jau nėščia, al sveikata nesiskundžia, váikščiojimas jos stiprus Krs. Toks váikščiojimas buvo, toks ir vaikas Svn. 8. → vaikščioti 13: Koksai bičių vaikščiojimas žiedais, koksai jų dūzgimas rš. 9. KŽ → vaikščioti 17: Traukinių vaikščiojimas rš. 10. → vaikščioti 19: Rėminio pjūklo vaikščiojimas sp. 11. NdŽ → vaikščioti 20: Tą negalėję atgaivinti, viso kraujo vaikščiojimo Sd. 12. NdŽ → vaikščioti 23. 13. NdŽ → vaikščioti 26: Kai išrūgsta alus, aptyla váikščiojimas Pnm. Mielių inpili ir cukraus del váikščiojimo [alaus] Zr. \ vaikščiojimas; apvaikščiojimas; atvaikščiojimas; išvaikščiojimas; nuvaikščiojimas; pavaikščiojimas; pervaikščiojimas; pravaikščiojimas; suvaikščiojimas

vaikščiojimas sinonimai

vaikščiojimas junginiai

  • neatsargus vaikščiojimas per gatvę
Ką reiškia žodis vaikščiosena? Visi terminai iš raidės V.