maskatuoti reikšmė

Kas yra maskatuoti? maskatúoti, -úoja, -ãvo, màskatuoti, -uoja, -avo Gl 1. intr. Dkš, Vžns judėti pakabusiam, tabaluoti, plevėsuoti: Balno kilpos maskatúoja Ds. Palubėj vorai maskatúoja (kabo) Rm. Gal kokia šiandiej šventė, kad vėliavos visur maskatúoja Ds. Šunio uodega terp kojų maskatúoja, ar jau bus pasiutęs? Dbk. Kažkokie karnagaliai maskatúoja – taip ir eini neapsižiūrėjęs Pšl. Žiūrėk, marškiniai išlindę maskatúoja Lnkv. Taip man nedailu, kad ta tavo rankovė màskatuoja (atplyšęs lopas) Žvr. Vilkas neša mūsų poną, kojos maskatuoja NS224. | prk.: Liežuvis jo maskatavo pikčiau už menturį Blv. | refl.: Maskatuojas kai maišas an pečių Dbk. ║ drebėti: Rankos maskatúoja nuo važinėjimo (apie šoferį) Ėr. 2. tr., intr. Vd, Sb, Ms judinti, siūbuoti, mosuoti: Vėjas maskatuoja nudrykusias beržo šakas rš. Tuos vartus vėjas maskatuoja ir kabaluoja Lnkv. Plikbajoriai mėgo daugiau kardu maskatuoti, negu kapoti B.Sruog. Ko čia su tuo pagaliu maskatuoji?! Škn. Atsisėdęs ant lovos, kojas maskatuoja Rm. Nemaskatúok kojom, kas čia do mada vis maskatúot! Ut. Eidamas màskatuoja su rankom Sk. Gali kiek nori rankom màskatuoti (skėtrioti, gestikuliuoti), o teisybė muno pusė[je], ir tiek! Up. Mergytė, maskatuodama kaselėm, švystelėjo kiemu rš. Kai bizai ėda, arkliai galvom maskatuoja Vrb. Loštelėjo atgal ir pratrūko parpiamu kosuliu, taip maskatuodamas galvą, tarsi būtų norėjęs, kad ji jam nutrūktų rš. Važiuojant ji màskatavo skarele Vrb. Maskatúoja vilkas iškišęs uodegą ir vilioja avis (ps.) Klm. Šunytis uodega maskatavo (vizgino) rš. 3. tr., intr. Dbk, Pšš nors daryti, dirbti rankomis mosuojant: Maskatúoji (mali) visą naktį Tj. Maskatúoju maskatúoju perdien vandenį iš šulinio, net rankas suka Ds. | Žinai gi, nuvargsta: maskatúoja maskatúoja (eina sunkiai, mosikuodamas) par dienelę Mlt. O tu nemaskatuok kaip šuns uodega: tai jis atsilieka, tai pirmyn išbėga! rš. Atsilikęs kaip uodega ir maskatúoja Ds. ║ skraidyti (apie uodus), čiulkinį grūsti: Mačiau, keli uodai maskatúoja Ėr. 4. intr. skubiai eiti: Matai, kad maskatúoja bobutė per lauką Kur. Jis maskatavo greitai į miestą Lzd. O kurgi tamsta vakar maskatavai, gal Antalieptėn? Ds. Kurgi teip, bobelės, maskatúojat? Ktk. Katinėlis gale ratų paskui maskatavo LTR(Lnkv). ║ važiuoti, vykti (ppr. be reikalo): Tris kilometrus maskatuoji į lauką Ėr. Dabar vėl maskatúok tokią tolybę! Pc. 5. tr., intr. liežuviu malti, plepėti: Ką čia niekus maskatúoji, geriau nutiltum! Dbk. Toks maskatas tas Jonas, maskatúoja maskatúoja, kaip jam ir nenusibosta! Dgl. Nemaskatúok, bet tikrai pasakyk, kas buvo Ut. 6. intr. išdykauti, siausti: Nemaskatúok, nepliuškuok! (sakoma vaikui, kuris siaučia) Rm. 7. intr. keistai taisytis, puoštis, maivytis: Nemaskatúok, ims visi juoktis! Rm. ◊ (su) liežuviù maskatúoti plepėti, niekus kalbėti: Tu su savo liežuviù maskatúoji, nėra ir galo Rk. Maskatúoji maskatúoji liežuviù visą laiką, kaip tau ir nenusbosta! Dbk. Aš jo nė neklausau: vis maskatúoja tą patį su liežuviù Ut. \ maskatuoti; atmaskatuoti; įmaskatuoti; išmaskatuoti; numaskatuoti; pamaskatuoti; parmaskatuoti; pramaskatuoti; primaskatuoti; sumaskatuoti; užmaskatuoti

maskatuoti sinonimai

Ką reiškia žodis maskaty? Visi terminai iš raidės M.