tabaluoti reikšmė

Kas yra tabaluoti? tabalúoti, -úoja, -ãvo Š, DŽ, NdŽ, tàbaluoti, -uoja, -avo Rtr, NdŽ, Jdr, Kv, Tv, tãbaluoti Š, Rtr 1. intr. J, Tv, Dbč kabančiam judėti, kabaliuoti, maskatuoti: Ale kad vikras tas vaikas. Didžiausiam kubile įkišęs galvą ir tabalúoja Slm. Tabalai tabalai tabalavo kankalas po karvės kaklu Gršl. Tas spragilas tàbaluo[ja] – kaip mušai, teip ans laksto į šalis Vvr. Žiūriu – medė[je] kiulkis tabalúo[ja] (bitės susimetusios) Krž. Karvei bėgant tešmuo tàbaluoja Alk. Guli kap negyvas, kojos tik tabalúoja Mtl. Išeina pažiūrėt – in stogo rogės, ienos tabalúoja (kaimo jaunimo išdaigos) Ktk. Žiūrėk, galas diržo paskverny tabalúoja Ds. Užsek paprūgą, tàbaluos visą kelią Kt. Lopšelis tabalúoja Lz. Burna kai mazgotė tàbaluo[ja], susikvaldavus (susiraukšlėjusi) Erž. ^ Tabaluoja kai šunio uodega Ds. Gaidys laktoj, o žarnos tabaluoja (varpas) LTR(Imb). | refl.: Tàbaluojas škurliai, nuplyšęs kaip ubagas Rdn. Kam čia tas pantis tabalúojas kai uodega?! Jz. Vaikas bėga, o maišelis ant pečių tàbaluojas į šalis Vrb. Pririšk drūčiau – tàbaluosis Dkš. Tie andarokai ilgi, platūs, aplink kojas tàbaluojas Jrb. ^ Plaukuotas su plaukuotu susiglaudė, vidury liežuvis tabalúojas (arkliai ir grąžulas) Škn. ║ krypuoti į šalis, svyruoti, švytuoti:nuolatos žvilgčiodavau į geltonai spindinčią, į abu šonu tabaluojančią švytuoklę ir žemyn nusikorusius pailgus kaip agurkai zvambalus V.Myk-Put. 2. tr., intr. Dbč judinti į šalis, siūbuoti, makaluoti, maskatuoti, mosuoti: Gražiai sėdėk, netabalúok kojų Lel. Tą koją neštinai tàbaluo[ja] Vn. Netabalúok tu teip su kojom, ba negražu Ukm. Jis tàbaluo[ja] su spragelu gerai Vn. Tàbaluok su ta terba kaip su mietu Tl. Joja kojom tabalúodamas Stak. Jis rankom tabalãvo tabalãvo Pbs. Užvirtęs guli ir kojom tabaluoja Kpč. Ožys tabalãv[o] tabalãv[o] ir attrūko Vlk. Vilkas nuejo, inkišo in tą aketę uodegą, tabalavo tabalavo, toj uodega betabaluojant prišalo LTR(Pun). Kas te grūda, kas te mala, kas te tabaluoja? (d.) Grv. Vilkas malė, tabalãvo, svečius čestavojo JV1039. ^ Kas kojom tabalúoja, tas velniuką supa Vžns. Kas meluoja, tai kojom tabalúoja Vrn. Nuo darbų tavo trečia rankovė tabaluõs (devyni amatai, dešimtas badas) Dv. 3. intr. LL26 klibėti, klebetuoti: Į [girnų] skylę [varpstį] įstato, ka netàbaluotum Jdr. Ratas į visas puses tabalúoja Sv. Paskum užtvirtinau rankeniukę, kad netabalúotų Ar. | prk.: Tu da vienas tabalúoji šiaip teip Rt. | refl.: Neprikalei gerai [lentelės] – i tàbaluojas DunŽ. ║ judėti, krutėti, šokinėti: Kai duris darai, visa siena tàbaluo[ja] Kv. Arklys bėgo net pasišokinėdamas, ratuose tabalavo, bilsnojo sofa su minkštomis kėdėmis rš. | refl.: Ištraukiau – tabalúojas [ungurys]! Lp. Kai važiuoja, galva tabalúojas Upt. ║ krypuoti, sverdėti: Eidamas tabalúoja Lzd. Aš pradėjau tàbaluoti į šonus Kv. Murdo murdo, tabaluo[ja] tabaluo[ja], baisu pažiūrėti, kaip daba šoka Yl. ║ neritmingai plakti, virpėti: Širdis muno tàbaluo[ja] gatavai Kv. 4. intr., tr. maišyti, judinti, teliūskuoti ir pan.: Ana sviestą sukdama tabaluoja po puodelį su šaukštu J. Norint sviestą sumušt, reikia smetoną kalataukoj tabaluot Čk. Šiteip tabalúodama, tik vandenį sudrumsi Rk. | refl.: Vanduo labai tabaluojas [vežamas kubile] Šmn. 5. intr. Šl, Skd, Vvr šnek. negražiai (svyruojant ar pan.) eiti, bėgti: Kur tàbaluoji? Verčiau sėdėk namie Gs. Tabalúoja ir tabalúoja kaip kuinas netikęs Ut. Tàbaluok su toms karvėms tokius galus Skr. Kur tu tàbaluoji kap į uodegą įkirpta? Alk. Ko čia tàbaluoji iš paskos?! Tl. Mes visi tabalavom į Kalvariją S.Dauk. 6. intr. M šnek. valkiotis, bastytis: Tabalãvo tabalãvo kur, guzas išakijo, prakiuro Adm. Tàbalavo tàbalavo po miestą iki sutemai Alk. | refl. Čk: Tàbaluojas [vaikas] tarp didžiųjų – ir užgauna Krš. Kur ans tàbaluojas, ko nepareina?! DūnŽ. 7. tr. šnek. nešti: Ką čia dabar to[je] lauknešė[je] tàbaluoji? Up. Pro vartelius su nauju kibiru įsirito Jokūbas ir įsiręžęs tabalavo vandenį rš. 8. intr., tr. Šk, Vl, Blnk šnek. niekus plepėti: Atejo ir tabalúoja kažin ką Sv. Šitas tabalas tabalúoja ir tabalúoja par visą dieną Ds. Tabalúoja kaip girtas Vžns. Neklausyk, ką jis tabalúoja! Plm. Tabalúok kai šuniokas su liežiuviu! Ant. Ka susitinkas, ta po kelias valandas tàbaluo[ja] susistojusys NmŽ. Jie jau laužosi liežuvį, pasistengdami tabaluoti tik vokiškai prš. 9. intr., tr. prastai dainuoti: Ana tabalúo[ja], t. y. dainuo[ja] nė šiaip, nė taip J. Per vestuves ir dabar tą dainą tabalúoja Skr. 10. tr. Q566, CII737 maišyti, painioti, ardyti. 11. refl. nerimtai elgtis: Jauni apsiženiję tik tabalúojas Adm. 12. intr. šnek. mirti: Serga, mažak nori tabalúot Drsk. ◊ liežùvis tabalúoja (tabalúojasi) niekus tauškia, daug plepa: Jos visada liežùvis tàbaluoja Snt. Tavo liežuvis tabaluoja kaip avelės uodega LTR(Aln). Driskiaus liežuvis labai ilgas, visados tabaluojasi kaip melnyčioje piklius Tat. [su] liežuviù (liežiuviù) tabalúoti niekus taukšti: Ko tu liežiuviù tabalúoji kap šuva uodega LKKXIII129(Grv). Tabalúoja tabalúoja su liežiuviù, aš nė neklausau jo Ut. Ar ilgai reikėjo liežuviu tabaluoti, kol prisiputnojai? A.Gric. Žmogus miršta, o jos liežuviais tabaluoja K.Bor. Nosis subedė i tabalúoja liežùviais Ds. \ tabaluoti; aptabaluoti; atitabaluoti; įtabaluoti; ištabaluoti; nutabaluoti; patabaluoti; partabaluoti; pratabaluoti; pritabaluoti; sutabaluoti

tabaluoti sinonimai

Ką reiškia žodis tabaluška? Visi terminai iš raidės T.