parausti reikšmė

Kas yra parausti? paráusti 1. tr. sudildyti audžiant: Ar neparáudžiau, ar nepardaužiau misingio šaudyklėlę? Alk. 2. intr. greit parbėgti: Išsigandau griaustinio i paráudžiau namo Šln. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti
1 paraũsti intr. 1. apsilieti raudona šviesa: Naktimis miškai griaudėjo šūviais, dangus parausdavo nuo gaisrų J.Balt. Dar saulutė netekėjo, jau paraudo viršūnėlės rš. 2. Sut pasidaryti raudonos spalvos: Obuoliai čia bematant parausta E.Miež. Obelės žiedo lapeliai kiek paraudo J.Balč. Už lango rudenį paraus klevai rš. Paklauskite, ką mes esame jiems pikto padarę, kad per juos mūsų žemė krauju paraudo, o dangus gaisrų gaisais?! V.Krėv. ^ Duok (mušk), kad dangus jam paraustų KrvP(Št). Kas numiręs parausta? (vėžys) Ss. 3. paraudonyti dėl poodin sutekėjusio kraujo: Iš piktumo jis net paraũdo Vrb. Tu gerdamas paraudai ir ans, išgėręs šiltos arielkos, paraus, t. y. bus raudonas J. Kai jam teisybę in akis pasakiau, tai jis paraũdo kai putinas Kt. Kai pasakiau, paraũdo kaip kurkinas Snt. Ausys net paraudo iš sarmatos, retai maudyklę tematydamos Vaižg. Raulienė iš susijaudinimo paraudo J.Avyž. Nežvilgėsi pasauly, bet nė nežinosi, kas tai yra parausti iš gėdos Ašb. Tu kaltas, kad paraudaĩ kap vėžys keptas Pls. Ana, jisai ateina paraũdęs, kap į šikną pūtęs Plv. Paraudo kaip gaidžio skiauterė LTR(Klm). Visas paraũdo kaip vėžys Jnš. Paraudo kaip žarija rš. | Baisu žiūrėti, kas ten dedasi: vaikų akys nuo ašarų paraudusios, padegėlis išblyškęs ir pamėlynavęs J.Jabl. Paraudę akys nuo tamsos ir dūmų T.Tilv. \ rausti; aprausti; įrausti; išrausti; nurausti; parausti; užrausti
2 paraũsti, -ia (pàrausia Pkr, Škn), pàrausė tr. 1. rš pakasinėti. | refl.: O gal jis tam ir nudaigojo Gaudėšių, kad galėtų pasirausti po našlės darželį? rš. 2. išknisti: Reikia dratą ažuvert [kiaulei], bo pàrausė pievą Dv. 3. refl. SD361, Sut prakasus landą, palįsti: Žiurkės pasìrausė po kamara i pragraužė grindis Kv. 4. rausiantis po apačia, išversti: Jis (kurmis) parausia daržoves ir šios nudžiūsta Blv. Pakabinsi ką ant stulpo, tat parausia stulpą, nuverčia ir pavagia, kas buvo pakabinta Blv. | Tada Nemunui jau lengviau buvo paraust ir patį kalną Mš. | prk.: Atsiranda žmonių, kurie kartais parausia tuos nepriklausomybės pagrindus rš. 5. refl. palįsti: ^ Kad gausi per ausį ir po blynu pasirausi TŽV605. Kai duosiu par ausį, tai po šūdu pasirausi Sln. Kad dėsiu par ausį, tujau po šūdo pasiraũsi Dr. 6. pakasti, įkasti: Ėmė vieną talentą, pàrausė jį žemėn DP390. Turtą ir apstą to pasaulio… bevelijo paraũst žemėje DP96. 7. palaidoti: Jeigu aš numiręs ir pàraustas, gali mane atgydyt DK44. Viešpatie, prileiskim (leisk man) pirm paraust tėvą manąjį DP512. 8. pastumti: Tus pelus paraus su visais grūdais į šalį Dr. 9. refl. tr. pasikišti: Vyrukas tyliai pasirausė skūrą po savim LTR(Šk). 10. refl. kiek pasigriozti, paieškoti: Ji, pasiraususi savo ryšuliuose, išėmė pyrago riekelę A.Vien. Jis pasirausė tarp savo daiktų ir ištraukė plokščią buteliuką rš. Pasirausiau po savo kišenes rš. \ rausti; antrausti; aprausti; atrausti; dasirausti; įrausti; išrausti; paišrausti; nurausti; parausti; perrausti; prarausti; prirausti; surausti; užrausti

parausti sinonimai

parausti antonimai

Ką reiškia žodis paraustyti? Visi terminai iš raidės P.