uždegti reikšmė

Kas yra uždegti? uždègti, ùždega, ùždegė 1. tr. SD262, R įžiebti ugnį, sukelti gaisrą: Kas uždega namą, tą į ugnį įmeta J. ^ Jau uždegs kuodelį kielė CII1117. Skubinas lygiai peklą aždegęs Trgn. | refl. tr., intr. SD318: Aš sau ugnelę užsidegsiu ir valgyt išsivirsiu Krd. Tu čionai pasėdėk, o aš eisiu pypkės užsidègt LB161. | Priemenėj plikst ir užsìdegė malkos J. Dėl ko užsidega ašis bevažiuojant? V.Kudir. Uždegsi šiaudą, užsidègs ir stogas Lp. | prk.: Tai nebūtų po visas šalis karas užsidegęs Ns1850,1. ║ įžiebti (šviesą): Uždèk man, močiute, tris žvakeles, žiūrėsiu mergelei į akeles DvD122. | refl. tr., intr.: Užsìdegiau tris žvakutes, pažiūrėjau į akutes J. Gatvėse staiga užsidegė žiburiai P.Cvir. 2. intr. iššauti: Strielba neuždegė dėl to, kad parakas buvo atsidrėkęs BM194. 3. refl. imti kaisti, gesti: Sukrovėt apyšlapį šieną, dar gali užsidègt Ėr. 4. tr. užplikyti: Ažudegiau duoną (parengtą tešlą) Dbk. 5. refl. prk. užkaisti, parausti, užsiplieksti: Plonienei tada blykt veidas lyg ugnimi užsidegė I.Simon. Užsìdegė ji kap žiburiukas Vlkv. 6. tr., intr. sukelti karštį; imti karščiuoti: Ans karščio turia, ùždegtas yr šiandieną Grg. Mano berniokas šiandie pardien ažùdegtas Krd. Tik į vakarą, ir vėl ùždega Rdm. Uždegtà akis Lp. Toks karvės tešmuo uždẽgęs yr, neišžinda nė veršis Grg. | refl.: Net ažsidegė, tep sopa Dglš. Dantų smegenys nuo drėgmės ir šalčio užsidegę Pt. 7. refl. prk. alkoholiu apsinuodyti: Tiek išmovė degtinės, kad užsidegė ir atsisveikino su šiuo pasauliu rš. 8. tr. prk. sukelti didelį norą, entuziazmą: Uždek mus patsai tikrospi nobažnystėspi brš. | refl.: Tai užsìdegė važiuot į svečius Mrj. Užsidegė visi dainiuoti Žem. Ignas pasirodė esąs užsidegęs statybininkas rš. Merga užsìdegė eit už vyro Jnšk. Ko taip užsìdegei, kaip velnias peklą degti? Užv. Meilėje užsidẽgęs KII28. Nė vienas geidulys neuždegas DP542. Meilė, kerštas, geidulys užsìdega KI383. 9. refl. Jnš prk. labai užpykti: Ažsìdegė, ažpyko, kai pamokiau Dbk. Visas užsìdega išvydęs neteisybę V.Kudir. Teneužsidega meldžiu Ch1Moz18,30. | Vyresnioji iš to kerštu užsidegė Kel1881,26. Greitai užsidekite jo rūstybe Mž507. 10. refl. prk. užsigeisti, užieškoti: Mūsų kiaulė užsidegusi an tekių Lš. ◊ ãkys užsìdegė pasidarė gėda: Ãkys užsìdegė, nors aulan kišk Dl. kraũjas (širdìs) užsìdegė užpyko: Užsìdegė širdìs, ir pasakiau tiesą į akis Šts. Levo kraujas užsidegė, visas sujudėjo, šoko šūksnį Blv. Užsidegė kraujas, ketinau daužti anam Dr. šìrdį uždègti įjausminti, įaudrinti: Ne laužus, bet širdis uždekime savo rš. \ degti; apdegti; atidegti; įdegti; išdegti; paišdegti; nudegti; padegti; perdegti; pradegti; pridegti; razsidegti; sudegti; uždegti

uždegti sinonimai

uždegti antonimai

uždegti junginiai

  • uždegti (jausmus)
Ką reiškia žodis uždegtuvas? Visi terminai iš raidės U.