sunkti reikšmė

Kas yra sunkti? 1 suñkti, -ia, -ė tr. 1. K, Š, Rtr, Ser, DŽ spaudžiant atskirti, išgauti (sunką, skystį): Suñk uogų syvą Dov. Iš tų kanapių alyvą suñkdavo Sk. Iš aguonų suñkdavo tokį pieną Jnšk. Išimtą medų sunkė par sūrmaišį Vkš. Medų iš korių suñkdavo LKT160(Šlv). Mane tegu į gabalus supjausto ir sunkia kraują po lašelį! Nieko! J.Gruš. ^ Sunkia kaip iš akmens vandenį LTR(Zp, Jrb, Nj). Tai velnienė – iš šūdo vašką suñka (labai šykštauja) Krš. Iš šūdo vaško nesunksi S.Dauk. 2. R, MŽ, N, I, M, L, Š, Ser, DŽ, NdŽ, KŽ valyti (skystį) nuo nereikalingų priemaišų, košti (ppr. per medžiagą ar sietelį): Puodynėlėn pieną suñkė Aps. Par tokį pragijinį lakatą liuobam suñkti Gršl. Tą nuleistąjį saldį [v]andinį dabar reik par marškoną maišelį sunkti S.Dauk. Kempės sunkia vandenį pro savo korėtą kūną rš. Pro tuos dantukus paukščiai sunkia dumblą rš. Par retuosius dantelius kyselėlį sunkė NS648. Andriulio danteliai kisielėliui sunktie (d.) Vrn. 3. KBII153, J.Jabl, NdŽ košiant skirti nuo skysčio; pilti, lieti skystį nuo ko: Jijė suñkė parūgas, o aš pupas, žirnius, bulves virintas, taukus nuo spirgų J. ║ tekinti: Ji (upelė) sunkia atliekamą vandenį iš vieno ežero kitan Blv. Sunkiaũ bulbas ir apsišutinau rankas Ut. Bulbas sunkia, dangteliu prispaudęs Pnd. Virtus žirnius sunkė ant kūlio šiaudų LTR(Br). ║ R, MŽ, N, K, NdŽ pilti iš ko skystį: Ryką suñkti KII89. 4. siurbti (pro dantis), paliekant tirščius: Suñkia suñkia par dantis paršelis – nieko iš jo nebus Klt. 5. refl. L, Rtr, Ser, KŽ, DŽ1, BŽII458 pamažu tekėti pro tarpelį: Par tulę suñkias sula iš medžliepio J. Jau stiklas įtriškęs, bet da nesisuñkia Gs. Pakabinau sūriamaišelį, tegul suñkias Sdk. Suñkias vanduo iš dirvos – prilyta Ktk. Teip skubėjom tą pievą pjaut, nežiūrėjom, ka ir prakaitas suñkias iš kaktos Skrb. Prakaitas iš karštos kaktos kaip žirniai sunkėsi Žem. Ašaros sunkėsi iš akių Š. Kregždutei iš antakėlio kraujas sunkėsi Mš. Degutas iš tekinių sunkas LKKV235(S.Dauk). Valtis kiaura, vanduo suñkiasi NdŽ. Į laivą emė sunktis vanduo rš. Jo jau perejo suñkias i suñkias (be perstojo šlapinasi) Klt. ^ Iš itų pinigų tai kraujai sunktų̃s (sunkiai uždirbti) Vrnv. Tai nusipenėjęs – iš bambos taukai suñkiasi Dkš. ║ sroventi nedidele srovele: Iš balos suñkias (prasideda, išteka) to upė Švnč. Te suñkias upeliukas Mlt. 6. refl. NdŽ, KŽ skverbtis, smelktis: Šiluma sunkiasi į visą mano kūną rš. Nemaloni drėgmė sunkėsi per milinę rš. Dažų kvapa s sunkėsi pro sienas, lubas ir grindis J.Marc. Ir vieversio giesmė sunkiasi užkimusi, suglebusi iš aukštybių Pt. | prk.: Nuovargis sunkėsi į kaulus kaip nakties pagela rš. Į žmonių širdis sunkėsi džiaugsmingas nerimas rš. 7. gaminti (naminį gėrimą): Ogi jūs ant kermošiaus ar bent kiek suñkiat alaus? Slm. Iš cukrinių rinkulių suñkia alų Vb. Tus velnio lašus suñka, gera, benga iš proto išeiti Rdn. 8. versti, spausti: Kunigaikštis pradėjo dukterį sunkti prisipažinti S.Dauk. Nė viensai diduomis nedidžiuosias ir nesunksai nė vieną žmogų be noro veltuo pry darbo S.Dauk. 9. prk. traukti, imti: Iš tėvų suñkia viską: atvažiuoja – duok to, duok to Kž. ◊ ãšaras suñkti virkdyti: Dvaro skriaudos ašaras sunkia rš. bulvelès suñkti Brs juok. šlapintis. paskutìnį kraũjo lãšą suñkti NdŽ, DŽ1 labai išnaudoti, engti. paskutìnį skatìką suñkti NdŽ reikalauti mokesčių, skolos. prãkaitą suñkti Kp labai spausti, engti: Jo ir tikrai spausta žmonės, sunkta jų prakaitas J.Jabl. Jei laikytumės vienybės, tai nesunktų mūsų prakaito erkės rš. pro dantìs suñkti DŽ1 piktai tarti, košti žodžius. \ sunkti; apsunkti; atsunkti; įsunkti; išsunkti; nusunkti; pasunkti; persunkti; prasunkti; prisunkti; susunkti; užsunkti
2 suñkti, -sta, -o intr. Š 1. SD30, Sut, N, K, Rtr, NdŽ, KŽ darytis sunkiam, sunkesniam, sunkėti. 2. darytis pavargusiam, paveiktam nuovargio: Ir rodosi jam, kad galva jo sunksta, ir ... šit palenkė jis ją ant motinos kelių LzP. Jau kojos suñksta, einam gult Vlkj. Kaip matos, jau ir jūsų, vaikeliai, akelės suñksta, žiūrit kaip ir pro smilgą Ds. 2. J darytis varginančiam, blogėti. \ sunkti; apsunkti; įsunkti; nusunkti; pasunkti; prasunkti; prisunkti

sunkti sinonimai

Ką reiškia žodis sunktinis? Visi terminai iš raidės S.