sumažinti sinonimai

sumažinti sinonimai yra suspausti, apatinis, menkinti, dokas, šykštauti, pakenkti, sumenkinti, numalšinti, apkarpyti, sukapoti, sumažėjimas, kotletas, supjaustyti, nudrožti, skustis, kompresas, nuolaida, taupyti, nustriukinti, sumažinimas, kirpti, švelninti, pabloginti, sutrumpinti, atmesti, sušvelninti, trumpinti, apsikasti, diferentas, vidutinis, malšinti, patenkinti, lengvumas, mažėjimas, susiaurinti, apriboti, pateisinti, prieplauka, suskaldyti, supjaustytas, šykštėti, skutimasis, nedidelis, perpjauti, pjūvis, išpjova, mažinti, pjauti, patogumas, kirpimas, gabalas, užsilenkti, mažinimas, skusti, smulkinti, nuosaikus, nuslūgti, kapoti, saikingas, numenkinti, padėti, atsibodėlis, skutimas, mažėti, skaldyti, pjaustyti, liesas, plonas, išsekinti, praskiestas, suliesinti, suplonėti, praskiesti, sumažėti, susilpnėti, silpnėti, nurimti, rimti, slūgti, anuliuoti, aprimti, aptašyti, atbukinti, atleisti, atsimesti, atsimėtėti, atšipinti, keistis, lengvinti, naikinti, nuleisti, nusekti, nutraukti, palengvinti, pamažėti, panaikinti, sekti, tašyti, tilti, šipinti, mulkis, apkirpti, išvaduoti, vidutiniškas, suslėgti, papuošti, nuosaikusis, kirsti, apgenėti, rūgštynė, kapojimas, kirtis, kapotinis, skelti, tvarkyti, muštinis, žlėgtainis, prakapoti, praskinti, permaina, pakeisti, svyravimas, antspaudas, šaršas, žandas, ženklas, cvaktelėti, duoti, stabdyti, žlugdyti, apipjaustyti, perkirsti, susilpninti, sujungti, žemesnysis, stimburys, nukirpti, įlaidas, išdroža, užkaitas, įlaiduoti, santūrus, užlankas, apmalšinti, tvarkingas, tvarka, karpyti, puošnus, pakirpimas, architravas, papuošimas, paruošti, išskusti, taikstytis, drožlės, skutenos, barti, sumušti, skutiklis, drožti, grandiklis, apdoroti, apsiuvinėti, apvedžioti, dailinti, nudailinti, nukarpyti, obliuoti, profiliuoti, silpninti, drožtuvas, oblius, nugrandyti, nupjauti, įpjauti, nulupti, nuplėšti, sučiaupti, atpalaiduoti, žemutinis, sukirpti, sukirptas, perkirpti, redukuoti, apmažėti, pagadinti, palengvėti, užkirsti, keisti, raminti, įpjova, paįvairinti, išsiskirti, pagyvinti, raižyti, laisvumas, ramumas, palengvėjimas, nustoti, paplatinti, pastatyti, perdėti, įpjovimas, įpjautas, nuraminti, pakenčiamas, susivaldantis, tarpininkauti, įsipjauti, sukirpimas, pakirsti, perkelti, paversti, smūgis, kaltis, graviruoti, rėžti, šlifuoti, briaunotas, prapjova, sužeistas, kanalas, įkirtimas, graviruotas, įžeidimas, kastruoti, apsikirpimas, atpjova, dalis, fasonas, išpjovimas, išrėža, kupiūra, nuopjova, perkėlimas, perpjovimas, pjovinys, raižinys, tarpatramis, trumpinimas, įkirpimas, įraiža, įranta, įrašymas, įrėžis, atskiesti, baigti, drožinėti, gręžti, ištašyti, kirstis, pabėgti, praleisti, prasikalti, pulti, skrosti, įrantyti, įsirašyti, įskaudinti, įžeisti, suvesti, pažeminti, apsiniaukimas, nesenas, nusižeminti, praryti, bloginti, paniurti, raukti, apsiniaukti, blęstis, drumstis, dunguotis, niauktis, niukti, nukabinti, rauktis, žeminti, žemėti, nugaruoti, sublogti, priversti, suliesėti, apmažinti, dezoksiduoti, liesinti, nugarinti, numažinti, privesti, subendravardiklinti, pritildyti, atkabinti, atsegti, atsileisti, atsipalaiduoti, atskirti, būti išspirtam iš darbo, išmesti iš darbo, išspirti, padaryti mažesnį, pakirpti, paleisti, pašalinti, sumaþëti, sumaþinti, užliūliuoti, pamažinti, numušti

sumažinti reikšmė

sumažinti antonimai

Visi sinonimai iš raidės S.