pabėgimas sinonimai

pabėgimas sinonimai yra išbėgęs, pabėgti, išsišokimas, skrydis, paleisti, pertrauka, išsiveržti, ištrūkti, išvengti, suskaidyti, veikti, lūžis, sulaužyti, pabėgęs, išdaiga, laužyti, lūžti, važiuoti, išsigelbėti, ištrūkęs, išeiti, palaužti, eiga, ištekėti, pertraukti, bėglys, pažeisti, valdyti, sulūžti, pabėgėlis, nesuvaldomas, pasibaidęs, bėgti, sudaužyti, dirbti, suardyti, nutrūkti, nutekėti, suskaldyti, eiti, nutekėjimas, skristi, vykti, eksploatuoti, skridimas, bėga, bėgioti, nuotėkis, trasa, važinėti, tvarkyti, išskridimas, laužti, tekėti, galioti, atpratinti, daužyti, polėkis, organizuoti, tęstis, ardyti, laiptatakis, lakstyti, judėti, nuplėšti, laikotarpis, išgelbėjimas, sutrikdyti, riedėti, prasiveržimas, lūžinėti, trūkti, skraidymas, išsprukti, veikimas, vairuoti, kursuoti, sumušti, pertrūkis, dužti, sklisti, išsigelbėjimas, išslysti, pertraukimas, rida, bėgimas, lėkti, rodymas, darbas, švisti, pralaužimas, properša, praskinti, skinti, skylė, aušra, trūkimas, klaida, perskridimas, silpninti, atlyda, atotrūkis, nuosprūdis, pralauža, įlūžimas, įtrūkimas, apdraskyti, atgrasinti, atkimšti, brekšti, iškulti, išpyškinti, pertrūkti, pratrūkti, spausdinti, suknežinti, susimušti, įlaužti, tiražas, įsibėgėjimas, pulkas, vyksmas, driektis, plaukioti, kruša, eskadrilė, lėkimas, skriejimas, kryptis, pasiekti, serija, srovė, tendencija, lietis, pralaužti, skambėti, kelias, demonstravimas, eilė, prileisti, procesas, pasivažinėjimas, nuotolis, maršrutas, antplūdis, aptvaras, bėgis, būrys, frakcija, galiojimas, latakas, lovys, paklausa, pasažas, reisas, siekimas, srautas, upelis, vamzdis, šlaitas, almėti, braukti, dalyvauti, dingtelėti, kliaukti, kliokti, nuvežti, pabraukti, pavežti, plisti, pritekėti, slinkti, sroventi, stiebtis, vijotis, kelionė, pasprukimas, traukimasis

pabėgimas reikšmė

Visi sinonimai iš raidės P.
Draugai
Vertimas internete