bėgioti sinonimai

bėgioti sinonimai yra paleisti, tabaluoti, karjera, mataruoti, kabaruoti, veikti, triukšmas, blauzda, karoti, važiuoti, kaboti, kyburiuoti, pakabinti, vilioti, gundyti, sekioti, dykinėti, kadaruoti, pakibti, eiga, nervinimasis, skubėti, sujudinti, sukrusti, kulninė, valdyti, sambrūzdis, jaudintis, nervinti, bruzdėjimas, bėgiojimas, bruzdėti, šokinėti, bruzdesys, mėtytis, bėgti, lėkti, dirbti, profesija, eiti, vykti, eksploatuoti, bėga, trasa, važinėti, tvarkyti, tekėti, galioti, organizuoti, tęstis, lakstyti, judėti, laikotarpis, riedėti, veikimas, vairuoti, kursuoti, sklisti, rida, bėgimas, greitis, rodymas, darbas, spausdinti, tiražas, įsibėgėjimas, vyksmas, driektis, plaukioti, kryptis, pasiekti, serija, srovė, tendencija, lietis, pralaužti, skambėti, kelias, pabėgimas, demonstravimas, eilė, prileisti, procesas, pasivažinėjimas, nuotolis, maršrutas, antplūdis, aptvaras, bėgis, būrys, frakcija, galiojimas, latakas, lovys, paklausa, pasažas, reisas, siekimas, srautas, upelis, vamzdis, šlaitas, almėti, braukti, dalyvauti, dingtelėti, kliaukti, kliokti, nuvežti, pabraukti, pavežti, plisti, pritekėti, slinkti, sroventi, stiebtis, vijotis, kelionė, būti rodomam, dalyvauti lenktynėse, iškelti savo kandidatūrą, trukti, bėginėti, lakstinėti, lakioti, zuiti, zujoti, trasioti, tresioti, tresnoti, trasinėti, laigyti, teknoti, tekinėti, stirnoti, skrajoti, skraidyti, skraidžioti, skrydauti, narstyti, nardyti, siūti, mizgėti, mizguoti, šmaižyti, šmaižioti, šmižinėti, šmirinėti, šmiseliuoti

bėgioti reikšmė

Visi sinonimai iš raidės B.