daboti reikšmė

Kas yra daboti? ×dabóti, -ója, -ójo (l. dbać) tr., intr. 1. saugoti: Ji namie liko, vaikus daboja Rm. Senis bites daboja, kad neišspiestų Rm. Aš per naktelę nemigau, bėrąjį žirgą dabojau JD834. Šunelis paloja, namelius dabója JV1008. Dabok kalinį, kad neišspruktum J. Oi, dabokite širdį, sesytės, kai nešioste žalius vainikus! Mair. Dabok kaip akį kaktoje Žem. Dabok, mergele, vainikėlį, jei nori gauti dorą bernužėlį KrvP(Lzd). | Dabók laiką (žiūrėk, kad laiku ateitum) Krkl. | refl. R388: Dabókis, kad šuo neįkąstų Krkl. Dabókis, kad nepultumbei K. Dabókis, kad tave nesugautum J. Taigi dabokis su ponu pasipūtusiu šūtyt K.Donel. ║ R kreipti dėmesį, rūpintis: Dabók ant kūdikio K. Dabók (ant to), ką aš ten sakau K. Ar ant vaikpalaikių, kaip tėvui reik, nedabóji K.Donel. Dabo[ja], į kurią pusę jie trauks S.Dauk. Kai važiuosi su medžiu, tai dabok, kad neišvirstum Vžns. ^ Dabok vagą – rasi grucės PPr30. dabótinai adv.: Dabótinai į ką žiūrėti K. Kiekvienas tur žinoti, kaip jam reikiant [su ugnimi] dabotinai pasielgti S.Dauk. | refl.: Dabókimės, ... idant ertes, raudami kūkalius, neišrautumbite ir kviečių su jais drauge DP85. ║ tr. pildyti, laikytis: Parašė, idant ir anie tus įstatymus dabotų M.Valanč. Šventai dabojo tėvo prisakymą rš. 2. žiūrėti su patikimu, mylėti: Jis jau seniai ją dabójo Jnš. Tėvai išvarė už nedabójančio Lnkv. Ar dabóji tą mergą? J. | refl. tr., intr.: Man šitas tavo darbas visai nesidabója Alk. Ta merga dabójas man, t. y. ana man tinka J. Jo sūnus mūsų Emiliją dabojas Slm. Tu berneli, tu jaunasis, tu manim dabojais BsO322. ^ Kad kūnas kūnui nedabojas, prigimimas piestu stojas Sim. 3. Mž156, R254, Rod žiūrėti, atsižvelgti, paisyti: Dabója pro langą galvą iškišęs Trgn. Vyras kaip meldas, kad gražu dabót Trgn. Dabók, kiek daug arklių pievoj Prl. Tą patį, daboj, vienas tep kalba, kitas tep Švnč. Aš našleliui patalelį klojau, in našlelį nemieliai dabojau LTR(Tvr). Oi kad aš ėjau per Vilniaus miestą, Vilniaus mergelės mane dabojo LMD. Eik, tinginy, ant skruzdėles ir dabok, kaip visos sparčiai kruta O. Dabok, bau (ką) negausi B. ^ Dabója kap vilkas miškan Brsl. Vieryk, ale dabok kam Q528. Atvažiavęs į Rietavą, dabok sveikatos savo VP7. | refl. SD139, R393: Čia jūs, gimdytojai, gentys ir kūmai, dabokiatėse patys Mž124. Klausykiat mano kalbesio ir dabokitos, ką aš jumus sakau BB1Moz4,23. Dabokimės, ką šiuodu mokintiniu ... veikę yra BPII24. Nedabójies, jog kūną tavą regi bursinykas tavas DP36. Dabokis čionai, mano mielas brolau, kaip tatai yr sunki skola mūsų MP368. Dabokitės paukščių oro, jog nesėja, nei pjauja, nei kluonuosna renka Ch1Mt6,26. Iš mažų dienų dabójaus (stengiausi, rūpinausi) viežlybai elgtis K.Donel. ◊ širdìs nedabója nepatinka: Tegul sau joja, tegul prajoja, mano širdelė jo nedaboja Kp. Piršo mane strielčiui, o jis ma[n] netiko, širdis nedabojo JV267. \ daboti; apdaboti; atsidaboti; įdaboti; išdaboti; nudaboti; padaboti; perdaboti; piedaboti; pradaboti; pridaboti; sudaboti; uždaboti

daboti sinonimai

Ką reiškia žodis dabotingas? Visi terminai iš raidės D.