ūžti sinonimai

ūžti sinonimai yra dainuoti, garso, garsas, žiedas, išsklaidyti, mėgautis, skambėti, siautimas, ūžauti, niekai, paskambinti, pramogos, skambinti, giedoti, girtauti, puotavimas, išgertuvės, triukšmauti, ošimas, linksminimasis, patikimas, gąsdinti, įsisiautėti, fonas, tvirtas, padainuoti, linksmintis, linksmybės, puotauti, gardžiuotis, skambutis, murmėti, murmesys, tranas, bambėti, išsisklaidyti, murmėjimas, niurnėjimas, niurnėti, skųstis, čiurlenimas, gargėti, šniokštimas, čiurlenti, šniokšti, šnaresys, dūzgimas, šnarėjimas, dūgzti, šnarėti, švokštimas, barbeti, gurgėti, niurzgėti, ošti, zirzėti, šlamenti, šlamėti, šlamšti, švokšti, zvimbimas, sklaidytis, gausmas, gaudimas, garsinis, išeikvoti, burdonas, dykinėti, dykaduonis, brūgzti, brungzti, veltėdis, bimbimas, bimbti, zirzti, zvimbti, gaudesys, klegėti, klegesys, niūniuoti, trikdžiai, dvokti, apgaulė, apgavikas, apsimetimas, apsimetėlis, bimbesys, klegėjimas, kvailystė, melas, nesąmonė, zirzimas, zyzimas, apgaudinėti, bigzti, birbti, dūzgenti, dūzgėti, siausti, zurzėti, zyzti, nuskambėti, išblaškyti, eikvoti, apkurtinti, erzelynė, griaudimas, šurmulys, lalėti, šurmuliuoti, iškleisti, iškrikdyti, protingas, kleisti, praūžti, sklaidyti, ratas, suskambėti, dainavimas, malonumas, skleisti, skambesys, plerpti, prazvimbti, apdainuoti, apkaba, pagrįstas, logiškas, sveikas, apskritimas, reikšti, teisėtas, ištirti, giedojimas, kaukti, švilpesys, spengimas, švilpimas, čiulbėti, ūžimas, džiūgauti, spengti, švilpti, apgiedoti, burgzti, išduoti, lakštuoti, prisipažinti, ryliuoti, traukti, čiviruoti, rievė, išklausyti, stipriai, flanšas, kietai, ūžesys, gausti, stiprus, bildesys, išgauti, nesugedęs, prasmė, turinys, aidėti, gilus, zondas, apjuosti, kietas, teisingas, skambėjimas, sąsiauris, ištarti, belsti, gerokas, išsamus, nuodugnus, smarkus, auskultuoti, bildėti, dunksenti, garsinti, garsėti, išbandyti, nerti, paskleisti, zonduoti, gauja, apsupti, žieduoti, klanas, griežinys, klika, archivoltas, bukmekeriai, grandis, panašumas, rantas, ratilas, skambinimas, dindėti, dzingsėti, skardėti, griaudėti, griausti, stūgauti, suburgzti, virte virti

ūžti reikšmė

Visi sinonimai iš raidės U.