sulaikyti sinonimai

sulaikyti sinonimai yra nuslopinti, perimti, patikrinti, apsistoti, stotelė, slopinti, apriboti, likti, palaikyti, turėti, areštas, kamienas, surengti, vilkinti, areštuoti, paslėpti, viešnagė, stiebas, vėlavimas, sustabdyti, laikyti, kilti, atsilikimas, apsigyventi, delsimas, gyventi, pasilikti, sustoti, nustoti, užgniaužti, tikrinti, uždelsti, suvokti, draudimas, atsilikti, malšinti, kotas, saugoti, interdiktas, tikrinimas, išsaugoti, nutraukti, sustojimas, suprasti, neduoti, triumas, kotelis, kliudyti, uždelsimas, buvimas, neleisti, stabdyti, čekis, suvaržyti, delsa, eiti, uždrausti, atbaidyti, laikytis, numalšinti, pertraukti, atidėti, liautis, delsti, nuslėpti, baigti, perėmimas, sutramdyti, užkirsti, atkirsti, išjungti, būti, nutylėti, pristabdyti, vesti, prislopinti, būgštauti, užvilkinti, užslopinti, nujausti, nepranešti, nuogąstauti, sustabdymas, areštavimas, užlaikyti, sutrukdyti, valdyti, katorgininkas, kontroliuoti, inertiškumas, apkalimas, lentelė, šulas, gaišinti, užtrukimas, tramdyti, nuspręsti, sutvardyti, suvaldyti, tvardyti, pažymėti, išlaikyti, nušalinti, trukdyti, užgaišinti, patraukti, pakabinti, išskirti, tilpti, suimti, atlaikyti, izoliuoti, kaustyti, susiturėti, tvardytis, žaboti, nustelbti, silpninti, vilkinimas, užtęsti, pabūti, stabdymas, užtvenkti, stabtelėti, manyti, stabaras, suturėti, kandiklis, laikymas, liemuo, priešintis, rankena, apmalšinti, konfiskuoti, nuramdyti, ramdyti, kojelė, giminė, padermė, vykdyti, kontrolė, kvitas, stabdiklis, išbūti, gaišti, sukliudyti, palikti, stovėti, tesėti, gaišimas, galioti, praleidimas, sutrukdymas, nuvilkinti, užtęsimas, tęsti, traukti, trukti, kabinti, sutikrinti, laukti, sąskaita, viešėti, švęsti, varžyti, stoti, sulaikymas, talonas, pauzė, pasaugoti, ginti, paviešėti, kyboti, prikabinti, užčiaupti, įtaka, priekaištauti, užimti, numeriukas, pertrauka, nustojimas, ištverti, langelis, prikišti, kaištis, sugriebimas, užgrobimas, galia, išturėti, apsistojimas, suėmimas, atlyda, diafragma, fermata, stabtelėjimas, užkimšimas, nutilti, plombuoti, užkišti, užplombuoti, užtaisyti, užvažiuoti, dominti, kaptelėti, nepritarti, nesutikti, vadovauti, sutapti, atotampa, užtrukti, išsėdėti, palaukti, paramstis, viešėjimas, ištvermė, išmaitinti, sudrausti, paspirtis, ramstis, atidėjimas, vantai, štagas, pajėgti, sutvirtinti, įspėti, atžyma, trukdymas, kliūtis, kliuvinys, kontramarkė, plyšys, šachas, atitikti, blokuoti, parama, paremti, sustiprinti, kad paskui nepatektum, neįeiti, neįleisti, neleisti įeiti, pašalinti, uždaryti, užrakinti, užrakinti/uždaryti, apsunkinti, atimti drąsą ką nors daryti, atitraukti, atmušti, atremti, padaryti galą, paversti niekais, priversti atsilikti, sulėtinti, susemti, sužlugdyti, užbaigti, užkardyti, žlugdyti

sulaikyti reikšmė

Visi sinonimai iš raidės S.
Draugai
Vertimas internete