skrieti reikšmė

Kas yra skrieti? skríeti, -ja (skrẽja OGLIII215), -jo (skrė́jo OGLIII215) NdŽ, skriẽti, -ja (skrẽja Jn, Š, NdŽ, Kv, Rt, -na [K], Dsn; M, -mia Grv), -jo (skrė̃jo Š, NdŽ, skrìnė Dsn, -mė Grv) K, Š, NdŽ, Vvr; L 1. intr. K, DŽ suktis, judėti ratu: Ana skrieja, t. y. sukasi ratu šokdama J. Aš skreju, t. y. einu aplinku J. Čia tai susivažinėja žolė: su motociklu jis, būdavo, skríeja skríeja Slm. Žemė sukasi aplink ašį, skriẽja aplink saulę BŽ306. Trečią parą skrieja kosminis laivas „Vostok-6“ sp. Elektronai skrieja aplink branduolį kaip planetos aplink saulę K.Daukš. ║ sroventi, tekėti aplinkui, cirkuliuoti: Kraujas gyslose skriẽja BŽ306. ║ tr. sukantis daryti ratą: Vainiką skrieju (šoku ratelį) R348, MŽ465. 2. tr., intr. R, N, K daryti apskritimą, apvaliai brėžti, rėžti: Senis kubilui dugną skrieja Vl. Girnas skrieju J. Skríeti ratą NdŽ. Kur skriejau su skrituliu, ten paliko brėžis ant lentos užbrėžtas J. Skríeti sparnu (apie gaidį) NdŽ. ║ tr. gydyti burtais, vedžiojant pirštu apie skaudamą vietą: Jis mokėjo skriet rožę Kp. 3. tr. riesti, supti, gaubti: Tarpurievė tamsiu ruožu skrieja rievę Mt. | refl. K: Tarpurievės skriejasi lygiais apskritimais Mt. 4. intr. vaikštinėti aplink ką nors, sukiotis domintis, tykojant: Va, žiūrėk, jau skríeja bobos apie sodelį Slm. Gaidys skríeja aplink vištą Sb. Aš manau, kad jis daugiau apie ją neskriẽs (nesimeilins) Vl. | Pradėjau skriet (dairytis, domėtis) aplink tą arklį, ale kad brangus Kp. | refl.: Be vieno paliovimo [piktoji dvasia] skriejasi kaip ir levas staugdamas WP79. 5. intr. K skristi: Bitis skrieja J. Skriejo gulbė, t. y. į šalį palėkė J. Skrieja ratu didelis paukštis Kp. Jau gal kokį paukščiuką vanagas pamatė, kad skrieja ties rugiais toj pačioj ir toj pačioj vietoj Antš. Jeigu gandras aukštai skrieja, nemosuodamas sparnais, tai prieš pagadą LTR(Grk). Ir plaukte plaukiau, ir skrietè skriejaũ – nepriplaukiau dvarelio (d.) Snt. Iš čia tie vabalai skriẽ[ja] į ten Nmk. | prk.: Leisti savo mintims laisvai skrieti J.Jabl. Sakyti! Nesakyti! – skriejo mislys per Danylos galvą V.Piet. Iš ten skriejo geros žinios J.Dov. Širdis prie tavęs skríeja (veržiasi) NdŽ. 6. intr. greitai judėti oru, erdve: Dangumi skrieja supleišėję, greiti debesys J.Dov. Debesyse skriejo ryškiai šviečiantis mėnulis rš. Kaukdamas skriejo vėjas rš. Jos kaselės, rodos, skriejo kartu su vėju rš. 7. intr. sklisti oru (apie garsą): Riksmas skriejo iš už stačios kalvos J.Dov. Pirmininko žodžiai skriejo kažkur pro šalį rš. 8. intr. DŽ, Ms, Ps prk. greitai, skubinai eiti, bėgti, važiuoti, plaukti: Ne tiek ėjo, kiek skríete skríejo NdŽ. Kur tu dabar skrieji, dūkrele, šilkais šnabždėdama? Jrb. Kur tu vėl skríeji? Alk. Mikė skriejo tekinas pro duris M.Valanč. Basa ji skrieja pavasario žolynu J.Gruš. Pratinos, kaip mešką ar šerną, ant savęs skrejant, vienu smūgiu nublokšti S.Dauk. Bėgdama per laukus, ne vienus kiškius išbaidė: skriejo po vieną į krūmus pasislėpti Žem. Greitasis traukinys skrieja lygiais jau ištuštėjusiais Suvalkijos laukais A.Vien. Tuo tarpu laivas skriejo per vandenyną J.Balč. Tegu skrieja baltos burės su raudona vėliava (sov.) sp. | Vienas paskui kitą atgal skriejo telegrafo stulpai (važiuojant taip rodėsi) rš. ^ Šaukant ir vilkas skreja į mišką VP44. ║ refl. NdŽ bėgti lenktynių. 9. intr. prk. greitai eiti, bėgti (apie laiką): Štai kaip laikas bėga, tiesiog skrieja laikas, nesuspėji apsidairyti rš. Įvykiai skriejo žaibo greitumu rš. 10. intr. sklisti, lėkti tolyn, į šalis: Iš bokšto kibirkštys skrieja ir skrieja P.Vaičiūn. Skríejančios žarijos NdŽ. 11. intr. eiti paskliundomis, mėtytis, sklembti: Šlajos skrieja N. Mašina pradėjo į šoną skríet Jrb. I brikas skriẽ[ja] Erž. | refl.: Šlajos skriejas N. 12. refl. brautis, lįsti, dangintis: Ak tu, gyvate, kur tu čia skrieníes in avižas! Tvr. Ko tu skriemíes kitan kieman? Grv. Nesavo[ji] jį te nešė: reikė jam te skriẽties! Dsn. 13. tr. mesti kuo, baidyti, kad nuskristų: Ei metė, skriejo mane (gegelę) motinėlė aukselio obuolėliu LMD(Snt). Ei nemesk, neskriek manę, motynėle, iškados nepadariau JV826. 14. intr. driektis: Skrieja kadugys pažeme, t. y. nukirstas atželia J. ◊ rãtą skríeti meilintis: Skrieja ratą apie mergą kaip ir gaidys Pnd. \ skrieti; apskrieti; atskrieti; įskrieti; išskrieti; nuskrieti; paskrieti; parskrieti; perskrieti; praskrieti; suskrieti; užskrieti

skrieti sinonimai

skrieti junginiai

  • (pra)skrieti
Ką reiškia žodis skrietimas? Visi terminai iš raidės S.