blogas sinonimai

blogas sinonimai yra neteisingai, grėsmingas, gražus, lipnus, negerai, priplėkęs, rūgštus, menkas, juodas, vidutinis, pankų, vidurkis, supuvęs, neteisingas, reikšti, rauginti, klaidingas, juodaodis, neturtingas, šelmiškas, klaidingai, pragaištingas, šmeižti, piktybinis, piktžodžiauti, supelėjęs, blogai, pankas, malonus, nusidėjęs, išdykėliškas, nelemtas, pasenęs, apipelėjęs, puikus, neteisus, išdaigus, žalingas, nesavalaikis, piktas, vargšas, blogybė, nelaimė, sergantis, netinkamas, smerktinas, nesveikas, sugedęs, niekingas, bjaurus, bedieviai, geras, sutrūnijęs, liūdnas, pankiškas, žemai, gėdingas, kibus, nepakankamas, sudūlėjęs, sutrešęs, žemas, prastas, išpurtęs, pagedęs, papuvęs, sušvinkęs, negarbingas, nešlovingas, žeminantis, šlykštus, mielas, skurdus, chuliganiškas, chuliganas, šlamštas, silpnas, pūzras, glitus, surūgęs, dūlis, puvėsis, priklijuojamas, pintis, tvankus, apkartinti, gaižus, sieringas, gailėtinas, bemalonus, nuodėmingas, prarūgęs, rūgti, surūgti, keblus, lipus, sugižti, gižus, sugižęs, prarūgti, įrūgti, silpnai, raugti, apkartęs, skrupulingas, šutnus, žvarbus, apkarsti, irzlus, kabus, klijingas, oksiduoti, nelabas, išdykęs, blogis, šaunus, simpatiškas, beturčiai, nuodėmė, niršus, įniršęs, vidurys, pavojingas, baisus, nemalonus, nuostabus, tamsus, varganas, nežymus, netikęs, piktai, skurstantis, bėdos, pigus, nelaimingas, netaisyklingas, klaidingumas, neteisybė, bevertis, dailus, gardus, stiprus, kenksmingas, lengvai, nevykęs, tylus, piktybė, negeras, skriauda, varguomenė, vidurinis, neaukštas, išvaizdus, pigiai, juodinti, meilus, nusidėti, skanus, nederlingas, išvirkštinis, subtilus, skriausti, nedoras, nuskriausti, kreivas, papigintas, įperkamas, jautrus, taktiškas, atidus, rūpestingas, įmantrus, negražus, nuostolis, prislėgtas, šykštus, abuojas, darganotas, darkus, skaudamas, vargingas, įskaudinti, klydimas, įžeisti, pasigailėtinas, nuoskauda, nuoskriauda, bėdinas, nekoks, nemaistingas, plikas, vargstantis, nuskriaudimas, paprastas, purvinas, juočkis, negras, skirti, ketinti, norėti, niekšiškas, netikti, nesmagus, susinepatoginęs, žemutinis, skurdžiai, baubimas, mykimas, bliauti, mykti, negarsus, maurojimas, baubti, mauroti, mūkti, niauktis, mūkimas, vulgarus, lomus, niūrus, blogos būklės, amoralus, išpaikintas, klystantis, nebetinkamas, nedirbantis, nedorovingas, nekorektiškas, nemoralus, nesėkmingas, neveikiantis, nuožmus, pašvinkęs, blogas/žiaurus elgesys

blogas reikšmė

Visi sinonimai iš raidės B.