tiesiai sinonimai

tiesiai sinonimai yra švarus, vos, tiesiogiai, apkūnus, valyti, vertikaliai, aikštė, butas, tėkštelėjimas, nukreipti, teisė, tiesioginis, pliaukštelėti, kvadratas, visas, stačiai, plokščias, tikrai, švariai, dešinė, visiškai, vadovauti, tik, valymas, apskritai, kvadratinis, įklotė, neabejotinai, nuvalyti, stačiomis, skelti, skonis, gyvai, stačias, vienodas, švarinti, smogti, teisus, teisingai, visiškas, paprastai, puskojinė, suduoti, doras, kojinaitė, drožti, smūgis, užvažiuoti, užvožti, pliaukštelėjimas, apvaliai, energingai, putlus, pilnai, kvepėti, smarkiai, papliauška, prieskonis, tėkštelėti, kvapas, pakštelėti, kruopelė, truputis, pliaukšėti, lašelis, žlegtelėti, gurkšnis, bandymas, heroinas, pakštelėjimas, čepsėjimas, tiesiog, plokščiai, tiesus, storėti, kategoriškas, pliumptelėjimas, putlinti, apvalus, supurenti, supurtyti, įkūnus, kūningas, pliumptelėti, pilnas, numesti, pakliūti, staiga, tėkšti, užgriūti, patapšnojimas, apsispręsti, pasirinkti, blokšti, tekšėti, sąžiningas, nedelsiant, plovimas, kupinas, lygiai, ištrinti, dešinys, tvarkyti, betarpiškai, paraudimas, status, tiesioji, statramstis, lygmalas, raudonumas, paplūsti, srovė, įsikarščiuoti, rausti, antplūdis, raudonis, raudonuoti, užplūsti, suvešėjimas, suvešėti, ignoruoti, pakelti, iškaisti, išrausti, kilti, nurausti, užsiplieksti, skurdžiai, dorai, kolona, tiesė, sąžiningai, pianinas, atlašus, aiškiai, apsivalyti, nurodyti, atvirai, grynai, betarpiškas, lyguma, ištaisyti, lygus, atviras, nenutrūkstamas, aiškus, skveras, lėkštas, reikiamas, tikslus, bemolis, pilnateisis, nekaltas, tiksliai, kiaurai, taikliai, teisingumas, iššveisti, pilnutinis, teisybė, langelis, kvartalas, visai, švarinimas, nevartotas, doroti, išsikvėpęs, nesuteptas, darinėti, dailus, apkuopti, apvokti, išdarinėti, išdoroti, baltas, garbingas, garbus, nenusikaltęs, neradioaktyvus, neužterštas, vikrus, išliuobti, išmėsinėti, išskrosti, krėsti, nušveisti, vokti, ištisas, kampainis, paplokščias, neišlenktas, nesulinkęs, negarbanotas, tinkamas, tiesuma, režisuoti, objektyviai, grynas, neatmieštas, neskiestas, objektyvus, patikimas, suprantamas, paeiliui, plokštis, nuobodus, detonuojamai, nuleistas, atpakalys, bemolinis, išdroža, žeminantis, bespalvis, išsivadėjęs, negyvas, priplotas, atitaisyti, betarpis, statmenas, kreipti, labai, statmenai, adresuoti, diriguoti, įsakyti, įsakinėti, laukelis, tikras, velti, tvarkingas, kampuotas, laisvas, storas, tvirtai, suvelti, užsiėmęs, ketvirtainis, geras, ištiesinti, pagrindas, pasitaisyti, pilnutinai, sveikas, tučtuojau, kertėtas, kampamatis, karė, ištiesti, besąlygiškai, apmokėti, atsiskaityti, sutvarkyti, atsilikęs, gausus, konservatyvus, sotus, atsilikėlis, miesčionis, senamadis, aptašyti, papirkti, suderinti, sulyginti, sureguliuoti, tašyti, didžiai, taisyklingas, teisingas, atitikti, susitarti, atviraširdiškai, galutinai, į kaulą, iki galo, iki kaklo, iki kaulų smegenų, iki kraštų, iki minimumo, iš-, mirtinai, nuoširdžiai, be užuolankų, griežtai, šiurkščiai, tiesmukiškai, po tiesumui

tiesiai reikšmė

tiesiai antonimai

Visi sinonimai iš raidės T.