žmogus sinonimai

žmogus sinonimai yra personažas, katė, vyras, rūšiuoti, žmogaus, vaikinas, velnias, kėbulas, galva, kortelė, vienas, dvasia, žmonių, vadovas, vadovauti, ginklanešys, mirtingasis, dvarininkas, spiritinis, tema, individualus, asistuoti, kūnas, organas, asmuo, atskiras, mirtingas, mirtinas, skvairas, vyrukas, išspręsti, stipendininkas, spirito, katinas, objektas, ponas, vedėjas, korta, draugas, persona, viršininkas, subjektas, esmė, individas, korpusas, marus, organizacija, rūšis, dalykas, siela, bičiulis, tipas, žmogiškas, nelabasis, tas, klausimas, prasmė, pagrindinis, vyriausiasis, direktorius, antgalis, bendras, bernas, atvirukas, pavienis, asmeninis, mirštamas, baisus, mirtinis, nuobodus, ilgas, vienintelis, protas, troškinti, įgristi, bandžius, draskytuvas, berniukas, kipšas, čemerys, asmenybė, priklausomas, tendencija, negrų, vėlė, šmėkla, pavaldus, centrinis, pateikti, vyriškis, viršūnė, įsikūnijimas, entuziazmas, nusistatymas, vyresnysis, seniūnas, viršus, atrinkti, kažkas, veislė, dvasingumas, pavyzdys, charakteris, kategorija, klasė, klasifikuoti, taisyti, remontuoti, markė, puta, disciplina, gyvumas, plakti, patvanka, vemti, ragana, bilietas, vagis, rimbas, priklausantis, savitas, priekis, ypatingas, pasprukti, įkvėpti, autotampa, lavonas, padrąsinti, pirmas, bakštagas, trosas, būtybė, ištikimybė, narsumas, aversas, veiksnys, peržiūrinėti, korporacija, paskiras, vykti, žmoniškas, kyšulys, laivapriekis, rubrika, dingstis, ragas, siužetas, vienetas, dalykinis, kakti, priešingas, priešinis, gabumas, nukreipti, pasukti, galvūgalis, ištaka, krizė, kulminacija, narkomanas, pentis, prielaja, priešakys, rygelis, skyrelis, liemuo, pajungtas, individualinis, linkęs, teminis, pavadinti, vieningas, draugija, karšti, formuliaras, žmonija, pakvietimas, šukuoti, iššukuoti, nušukuoti, šukuočiai, valdinys, vienodas, įkūnyti, uoksas, išvaizda, tarnas, pajungti, palenkti, pavergti, šeimininkas, dirbti, kažkoks, skelbimas, mėgėjas, išorė, priversti, pilietis, mylimasis, sukomplektuoti, užimti, drąsinti, stoti, įsidrąsinti, absolventas, prijaukinti, eilinis, bosas, darbininkas, policininkas, pėstininkas, vasalas, šaškė, komplektuoti, studentas, žaidėjas, besiverčiantis atsitiktiniais darbais, kuriam kokia kalba yra gimtoji, darantis kokią įtaką, gyvenęs karalienės viktorijos laikais, įtaka, nestartuojantis arklys/žmogus, prižiūrintis studentus per egzaminą, žmogus/veiksnys

žmogus reikšmė

Visi sinonimai iš raidės Z.
Draugai
Vertimas internete