dėti sinonimai

dėti sinonimai yra pagalba, vieta, komplektas, streikuoti, spausdinti, lova, rinkinys, spyris, patalpinti, aptaisyti, žinynas, nustatyti, dūris, streikas, įdėti, mesti, atspausdinti, nustatytas, poilsis, guldyti, pakuoti, pataikyti, smogti, ilsėtis, surasti, išspausdinti, spardyti, padengti, pasiekti, tiesti, setas, ramybė, smūgis, miegas, laisvumas, remtis, pasitikėti, atsitrenkti, mėginimas, čaižyti, durti, mušti, žymeklis, kloti, bizūnas, punšas, pakloti, botagas, rimbas, botaguoti, mostas, mosikuoti, rimbuoti, trenktis, kritika, blakstiena, papliauška, surišti, šmaikštavimas, šmaukštelėjimas, juoduoti, kukinti, mostaguoti, mosuoti, perti, plakti, įperti, šmaukšėti, nudurti, kenkti, smeigti, dūrimas, įsmeigti, verti, bandymas, sužeisti, badyti, baksnoti, diegti, graužti, lovelė, sudėti, raižyti, suduoti, jėga, skylmušys, kirtis, kapoti, sukirsti, prakirsti, prarėžti, prapjauti, praskiepas, skeltukas, kirsti, prarėžas, kirtimas, vėjalaužos, pliekti, išvartos, myžimas, iškirsti, telžti, perforatorius, pramušti, kalti, ištikti, vaga, atakuoti, nusistatyti, trenkti, kumščiuoti, niuksėti, kumštinė, niuksas, nuspausti, veržlumas, komposteris, skylmuša, komposteruoti, perforuoti, štampuoti, kukis, kumštelėjimas, prakalas, pramuštuvas, puansonas, štampas, dugnas, pagelbėti, atspausti, grupė, atsimušti, daužyti, uždegti, paguldyti, statyti, taikyti, paliesti, guolis, boikotas, padėtis, pagauti, įskelti, apimti, atrodyti, atsikirsti, brėžti, daužti, daužytis, dingtelėti, drožti, drėbti, duoti, išmušti, kvoštelėti, pakliūti, pilti, rėžti, skverbtis, smelktis, stulbinti, sueiti, sukelti, susiduoti, sutrenkti, sušveisti, toptelėti, tvoti, užduoti, užkirsti, užsibrėžti, užsigauti, užtikti, užvožti, užžiebti, įbrėžti, įkvėpti, šerti, žiebti, parama, paruošti, sudaryti, pastatytas, paskirti, klodas, namai, užtepti, lysvė, patalas, pasisekimas, pasaulietinis, marginti, stovas, paskirtas, dengti, kliudyti, kliūti, nukreipti, rasti, skirti, nutaikyti, vykti, šveisti, padėti, pataikymas, sodyba, spardytis, pasaulietiškas, pritrenkti, nuraminti, eilė, miestelis, dainelė, mėgėjiškas, neprofesionalo, baladė, parmesti, priegulas, įtaisyti, aikštė, klostyti, lažintis, priplakti, pulti, susidėti, taikytis, išpuolis, visur, atsisakyti, susitikimas, žmogžudystė, pertrenkti, susitrenkimas, cvaktelėti, dobti, garantuoti, nudobti, skelti, užmušti, įmušti, nuspirti, prietaisas, serija, spirti, atatranka, atitrenkti, kapas, atšokti, spirtis, įstrigti, pasiruošęs, muistytis, raštuoti, išsidėstęs, paspirti, nuteikti, sudėlioti, aibė, miestas, leistis, servizas, pritvirtinti, duotas, televizorius, nusistatęs, gatvė, pagalbininkas, pareigos, realizuoti, įstatytas, nužymėti, susilaikyti, pasirengęs, dėlioti, pareiga, agregatas, mūryti, aparatas, įrengimas, kietėti, sustingęs, kryptis, gyvenvietė, tvirtas, laikysena, polinkis, galąsti, sodinti, sustingti, įvertinti, užkrauti, reikalas, tarnyba, atiduoti, atpažinti, dėstyti, investuoti, parduoti, priremti, prisiminti, gulėti, laikiklis, nusėsti, priartinti, tirštėti, padėjėjas, kompleksinis, nusistovėjęs, sukietėjęs, nejudrus, apkaustai, kaišyti, apgalvotas, daiktas, talpinti, pastovus, sluoksnis, atkaklus, nusileidęs, ryžtingas, sutenėjęs, sutrauktas, apspaudas, atžala, daigas, dekoracija, mezginė, poslinkis, saulėlydis, sodinukas, sukietėjimas, sustingimas, šukuosena, atšlieti, pelenguoti, siundyti, sukiršinti, sukąsti, sutenėti, sėsti, užleisti, užpjudyti, vaišinti, priemonė, tarnas, tarnaitė, darbininkai, atspirtis, kompanija, antrininkas, pastatyti, pozuoti, krauti, rieti, raidyti

dėti reikšmė

Visi sinonimai iš raidės D.
Draugai
Vertimas internete