vartyti reikšmė

Kas yra vartyti? 1. daugelį, visus guldyti, griauti, versti ant šono 2. vartaliotis, griuvinėti 3. daugelį, viską, visa griauti, ardyti 4. visus, daugelį rauti, plėšti, šalinti, kelti 5. daugelį, visus, visą versti nuo vieno šono ant kito, į kitą pusę 6. sklaidyti 7. sklaidant skaityti, skaitinėti 8. visaip, į visas puses sukioti, sukalioti 9. kraipyti, judinti į šalis 10. suptis, linguoti į šalis 11. gulėti, gulinėti, raitytis, voliotis 12. sanguliauti 13. rangantis judėti, raitytis 14. verčiant žemyn mėtyti, kratyti 15. vožiant darinėti, vožyti 16. atidarinėti ir uždarinėti, varstyti 17. kiloti, judinti, griozti, sklaidyti ką 18. purenti, rausti, arti 19. mokėti naudoti, vartoti 20. išnaudoti 21. turėti savo nuosavybėje, valdyti 22. leisti į apyvartą 23. keisti, mainyti 24. keisti kur nustatytą tvarką 25. versti, keisti pažiūras, įsitikinimus, tapti kitokiu 26. neteisingai, melagingai pateikti, iškraipyti 27. maivytis, vaipytis, darkytis 28. verstis, manytis 29. gyventi, suktis 30. daug kartų paversti į ką, kuo 31. piktai žvilgčioti, dėbčioti 32. maivytis norint patikti, įsiteikti, koketuoti 33. stebėtis 34. sunkiai dirbti 35. galvoti 36. trūksta proto 37. keisti pažiūras, įsitikinimus 38. mirti 39. kalbėti 40. nenatūraliai, stengiantis įtikti kalbėti, šnekėti 41. keisti pažiūras 42. prisitaikant gyventi

vartyti sinonimai

Ką reiškia žodis vartytojas? Visi terminai iš raidės V.